Tuulivoimaprojektin kertaluontoinen työllistävä vaikutus

Yhden tuulivoimalan pystytys kuopan kaivamisesta aina toimivaksi tuulivoimalaksi on videoitu.
Tämän videon perusteella yhden turbiinin perustusten ja pystytyksen tarjoama työllistävä vaikutus on noin puoli miestyövuotta.


Projekti kestää kolme viikkoa kuopan kaivamisesta siihen pisteeseen kunnes turbiini on pystyssä


Videolta on helppo arvioida työllistävää vaikutusta. Kolmessa viikossa on noin 15 työpäivää ja videolla näkyy keskimäärin viisi työntekijää. Yhden turbiinin rakennustyöt perustusten ja pystytyksen osalta työllistävät siis noin 75 henkilötyöpäivän verran. Jos pyöristetään rutkasti ylöspäin, niin puoli miestyövuotta olisi 110 henkilötyöpäivää.

Suurin osa työvoimasta on erikoisammattilaisia. Valtavat pystytykseen tarkoitetut koneistot tulevat henkilökunnan kanssa ulkomailta. Eli esimerkiksi Sysmän osuus tästä puolen miestyövuoden kokonaispanoksesta jäisi varsin pieneksi.

Kommentit