Verovoittajat

Tuulivoimayritykset ilmoittavat kunnille ja kaupungeille päätöksenteon tueksi annetuissa materiaaleissa noin 5 - 10 miljoonan euron voitoista elinkaaren aikana yhtä tuulivoimalaa kohden kaikkien rahoituskulujen jälkeen.

Laskin neljän Suomessa toimivan yrityksen antamien tietojen pohjalta keskiarvon tuulivoimalakohtaisista voitoista. Tiedot löydät täältä: Excel tai PDF.

Näiden tietojen pohjalta laskin kuinka paljon voittoa tuulivoimalat tuottavat mainituilla tiedoilla, mikäli ne kestävät 12, 20 tai 25 vuotta. Voimala-alueiden kokoina käytin kuuden, yhdeksän, 12, 15 ja 30 tuulivoima-alueen arvoja:


Kuuden ja yhdeksän tuulivoimalan alueita ovat jotkut kunnat luvittaneet tavanomaisen rakennusluvan jatkeella. Nämä kuuden ja yhdeksän voimalan alueet tuottavat tuulivoimayhtiöiden mukaan kymmeniä miljoonia euroja voittoa elinkaarensa aikana.

Tuulivoimayritysten antamien tietojen mukaan 15 voimalan alueella voi päästä yli sadan miljoonan euron voittoihin ja 30 voimalan alueella lähelle 200 miljoonan euron voittoja.

Kommentit