Viitteet


Kaupungit ja liikenne:


Tieteelliset
 • [Wolsink, 2007] Wolsink, Maarten. "Wind power implementation: the nature of public attitudes: equity and fairness instead of ‘backyard motives’." Renewable and sustainable energy reviews 11.6 (2007): 1188-1207. (Linkki PDF)
 • [Gibbons, 2015] Gibbons, Stephen. "Gone with the wind: Valuing the visual impacts of wind turbines through house prices." Journal of Environmental Economics and Management (2015). (Linkki
 • [Gibbons, 2014] London School of Economics: "Gone with the Wind: Valuing the Visual Impacts of Wind turbines through House Prices"
 • [Zakeri, 2015] 
  • Zakeri, Behnam, Sanna Syri, and Samuli Rinne. "Higher renewable energy integration into the existing energy system of Finland–Is there any maximum limit?." Energy (2015) (Linkki
  • Zakeri, Behnam, Samuli Rinne, and Sanna Syri. "Wind Integration into Energy Systems with a High Share of Nuclear Power—What Are the Compromises?." Energies 8.4 (2015): 2493-2527. (Linkki)
 • [LUT, 2014]: Lappeenrannan Tekninen Yliopisto: "Owners of second homes, locals and their attitudes towards future rural wind farm"  
 • [Viljanen, Kyläheiko: 2015] Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla, Sitra / LUT 2015 (Linkki)
Lausunnot
 • [Mosse Lindholm:17.1.2013] Lausuntö Näsen kartanon Tuulivoimapuiston OYK-ehdotuksesta ja sen vaikutuksista kaava-aluetta ympäröivien kiinteistöjen arvoon (Linkki)
Raportit ja rekisterit 
 • Helsingin Kaupunki
 • Tilastokeskus
  • [Tilastokeskus:kauppatase ja vaihtotase] (Linkki)
  • [Tilastokeskus:Energian hankinta ja kulutus] (Linkki
  • [Tilastokeskus:Tuonti ja vienti] Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain (Linkki
  • [Tilastokeskus:Kivihiili] Kivihiilen kulutus (Linkki)
  • [Tilastokeskus:Asuntojen hinnat] Osakeasuntojen hinnat pysyivät ennallaan kolmannella vuosineljänneksellä (Linkki
  • [Tilastokeskus:Asumisväljyys] (Linkki) ja (Linkki)
 • Helen
  • [Helen:2014] HELEN GROUP’S FINANCIAL STATEMENTS AND REPORT ON OPERATIONS FOR THE FINANCIAL YEAR 1.1.-31.12.2014 (Linkki)
 • Energiavirasto
  • [Energiavirasto:Satu]: Tuotantotukijärjestelmän online-versio (Linkki
  • [Energiavirasto:Maakaasun hintatiedot] (Linkki
  • [Energiavirasto:Voimalaitosrekisteri] (Linkki)
 • Energiateollisuus
  • [Energiateollisuus:kuukausitilastot] (Linkki)
 • Fingrid
  • [Fingrid:Tuulivoima] Tuulivoiman laskennallinen tuotantotilasto (Linkki)
 • Finlex
  • [Finlex:Perustuslaki] (Linkki
 • Suomen luonnonsuojeluliitto, Birdlife, WWF:
  • [SLL:2011] Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tuulivoimahankkeisessa (Linkki)
  • [EKOEnergia] EKOEnergia-verkosto (Linkki)
  • [Birdlife] BirdLife Suomen suojelutoimikunnan kanta tuulivoimaan (Linkki)
  • [WWF:2015] Ohje merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa (Linkki)
 • Nordpool (Linkki)
 • Greenpeace
  • [Greenpeace:1999] Wind force 1999 (Linkki)
  • [Greenpeace:2003] Wind force 2003 (Linkki
  • [Greenpeace:2004] Wind force 2004 (Linkki)
  • [Greenpeace:2005] Wind force 2005 (Linkki)
 • [DoE Wind, 2015] USA Energy Department, 2014 WIND TECHNOLOGIES MARKET REPORT (Linkki)
 • [JRC, 2014] Joint Research Centre: 2014 JRC wind status report - Technology, market and economic aspects of wind energy in Europe (Linkki)
 • Tanska
  • [Tanska:tuulivoimalarekisteri]: Valtiollinen rekisteri: Energi Styrelsen: Stamdataregister for vindmøller (Linkki)
  • Tuulivoiman tuotantotilastoja: Saksa, Tanska (Linkki
 • Irlanti
 • Saksa
  • Saksan vuositilastoja (Linkki)
 • LUT
  • [LUT, Skenaario 2050] "Skenaario vuodelle 2050: Uusiutuvan energian järjestelmästä kannattava vaihtoehto Suomelle" (Linkki
 • Prognos
  • [Prognos:2012] "The significance of international hydropower storage for the energy transition" (Linkki)
 • EU
  • [2011/92/EU] EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/92/EU: tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (Linkki)
  • [EU:Energy storage] (Linkki)
 • Nordpool
 • Wikipedia:
  • [Wikipedia:Air Liquide] (Linkki)
  • [Wikipedia: Belchatów] (Linkki)
  • [Wikipedia:Carnot'n kierto] (Linkki
  • [Wikipedia:Drax] (Linkki)
  • [Wikipedia:Escalation of commitment] (Linkki)
  • [Wikipedia:Gibbs] (Linkki
  • [Wikipedia:Hackathon] (Linkki)
  • [Wikipedia:Ikiliikkuja] (Linkki)
  • [Wikipedia:Legitiimi] (Linkki)
  • [Wikipedia:Linde Group] (Linkki)
  • [Wikipedia:Lämpövoimakone] (Linkki
  • [Wikipedia:Niederaussem] (Linkki)
  • [Wikipedia:Metaani] (Linkki)
  • [Wikipedia:Näsinneula] (Linkki)
  • [Wikipedia:Ottomoottori] (Linkki)
  • [Wikipedia:Overton window] (Linkki)
  • [Wikipedia:Pintaa syvemmältä] (Linkki)
  • [Wikipedia:Viking Grace] (Linkki)
  • [Wikipedia:Wind power in China] (Linkki
 • TEM
  • [TEM 3.9.2015] Syöttötariffijärjestelmä sulkeutumassa tuulivoimaloiden osalta (Linkki
  • [TEM, Syöttötariffiryhmän loppuraportti, 2009] SYÖTTÖTARIFFITYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI: Ehdotus tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffiksi (Linkki)
  • [TEM, Syöttötariffiryhmän väliraportti, 2009] EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI, Syöttötariffityöryhmän väliraportti, 2.4.2009 (Linkki)
  • Raportti uusiutuvista 2015 (Linkki)
 • Uudenmaan liitto
  • [Uudenmaan liitto:Tuulivoimaselvitykset] (Linkki) 
 • Valtioneuvosto
  • [HE15/2015 vp] Hallituksen esitys, HE 15 2015 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (Linkki)  
  • [SA.31107] Valtiontuki SA.31107 (2011/N) – Suomi: Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle, Euroopan komission kirje Ulkoministeri Alexander Stubbille, 2011 (Linkki)
 • Verohallinto
 • Metla
  • Ulkomaisten matkailijoiden suhtautuminen tuulivoimahankkeeseen (Linkki)
 • Ruotsi
  • [Svensk Vindenergi:Q3/2015] Vindkraftstatistik och prognos, Kvartal 3 2015 (Linkki)
  • [Vindstat] Ruotsin tuulivoimatilastot (Linkki)
  • [EFN:17.11.2015] Vinkraften energiaystemets värsting (Linkki)
  • [Forbes:2015] Sweden better not close down its nuclear reactors (Linkki)
  • Elstatistik.se (Linkki)
  • Nyteknik (Linkki) ja (Linkki)
  • Raportti 2015 (Linkki)
  • Sähkötilastot (Linkki) ja (Linkki)
 • UK
 • Norja: Vesivarastot (Linkki)
 • Canada (Linkki)
 • VTT
  • [VTT:2012] Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2013–2017 (Linkki)
  • [VTT:2014] Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2015–2020 (Linkki)
 • TTL: Työterveyslaitos
  • [TTL:Peittoo 2015] Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella (Linkki PDF)
  • [TTL:Olhava 2015] Kokemukset tuulivoimaloista: Haastattelututkimus Iin Olhavassa (Linkki PDF
 • WEA
 • CWEA
  • [CWEA] (Linkki
  • [CWEA:2014] 2014 China Wind Power Review and Outlook (Linkki)
 • Kaasuyhdistys
  • [Kaasuyhdistys:Kaasutilastot] (Linkki)
 • [EWEA, 2009] European Wind Energy Association (EWEA): The Economics of Wind Energy (Linkki
 • Jyväskylän yliopisto
 • [European energy review] (Linkki)
 • BP
 • [Metsäteollisuus]
  • 2.7.2015: "Suomen metsien kasvu on yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa" (Linkki)
 • [Greenpeace]
  • 10.6.2015: "Drax: The UK’s dirtiest power station gets hundreds of millions of pounds in green subsidies" (Linkki
 • Aurinkoenergia (Linkki)
 • Tuulihankkeet
  • [Lestijärvi] Lestijärven tuulivoimapuisto, Lestijärvi: Ympäristövaikutusten arviointi (Linkki
  • [Kuusamo] Maaningan tuulivoimahanke Kuusamossa (Linkki)
   • Maksimit: napakorkeus 160 metriä, pyyhkäisykorkeus 240 metriä, teho 6 MW
  • [Lavakorpi] Oulun Lavakorven tuulivoimahanke (Linkki)
   • Alueelle rakennetaan noin 60 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin voimalan nimellisteho on enintään 4,5MW, napakorkeus on enintään 160 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.
  • [STY, hankelista] Suomen tuulivoimayhdistys: Teollinen tuulivoima Suomessa - hankelista (Linkki
  • Lämpötiloja (Linkki)
Lehtikirjoituksia:
Lehtikirjoituksiani:
Avoimet laskelmani:
 • [Laskelma:Helsingin tuulivoima] (Linkki)
 • [Toteuma:2011-Q3...2015-Q2] Tuulivoiman syöttötariffin tuotantotuet 1.7.2011 - 30.6.2015 (Linkki PDF) Lähtödata peräisin [Energiavirasto:Satu]
 • [Varjokustannukset:2011-Q3...2015-Q2] Tuulivoiman syöttötariffin varjokustannukset 1.7.2011 - 30.6.2015: tuotanto skaalattu jos kiintiö olisi rakennettu (Linkki PDF) Lähtödata peräisin [Energiavirasto:Satu]
 • [Laskelma: Kauppatase ja piilovelka] (Linkki PDF)
Blogikirjoituksiani:
 • 31.8.2015: Windrush economics (linkki)
 • 30.8.2015: Tuhat tuntia viivan alle - tuulivoiman tuotantokustannukset romahtivat (linkki)
 • 23.7.2015: Tuulivoiman tuotantokustannukset puolittuivat (linkki)
 • 20.7.2015: Syöttötariffin takuuhinta nykytiedoilla noin 50 €/MWh (linkki)
 • 25.6.2015: TEM ja ylimääräiset miljardit (linkki)
 • 18.6.2015: Puoli miljardia kiitos (linkki)
 • 17.6.2015: Tukiwatti (linkki)
 • 7.6.2015: Hellpoa leikattavaa miljardi (linkki)
 • 30.5.2015: Verovoittajat (linkki)
 • 29.5.2015: Kultapossukerho (linkki)
 • 29.4.2015: Syöttötariffin kustannukset paisuvat (linkki)
Kalvosarjoja:
 • [Kalvot:Valokuvia]: Valokuvia suomalaisista tuulivoimaloista (Linkki PDF)
 • [Kalvot:Tanska]: Kalvosarja Tanskan tuulivoimarekisteristä (Linkki PDF)
Suosittelemani blogit:
 • Tripodien aika: Luonnon ja tuulivoiman yhteensovittamista pohtiva (Linkki)
  • [Tripodien aika:Ei mandaattia, ei kysyntää] (Linkki)
  • [Tripodien aika:Maankäytön tehottomuus] (Linkki)
  • [Tripodien aika:Maaseudun tulevaisuus] (Linkki)
  • [Tripodien aika:Dort funf, dort sechs, dort weitere zehn...] (Linkki)
 • Kaj Luukko - blogi
  • [Luukko:Saksan energiavallankumous 2014] Saksan energiavallankumous mahdottoman edessä (Linkki)
 • Brave new climate (Linkki)
Kiinnostavia näkökulmia:
 • Mäntyranta (Linkki)
 • Lappeenrannan energiavallankumous (Linkki)

Muut verkkolinkit:
 • [TVKY] Tuulivoima-kansalaisyhdistys (Linkki
  • [TVKY:Kiinteistöjen arvo] (Linkki)
 • [www.tuulivahinko.fi] Tuulivoiman kustannuksia arvioiva laskuri: www.tuulivahinko.fi (Linkki)
 • [Tuuliwatti:Tuotantotilasto] (Linkki)
 • [velkakello.fi] Valtion velkalaskuri (Linkki)
 • Windpowerengineering.com
  • [Windpowerengineering:7.10.2015] "Adwen and IWES sign agreement for testing of Adwen’s 8MW turbine" (Linkki)
 • Clean Technica
  • [Clean Technica:27.7.2012] Wind Turbine Net Capacity Factor - 50% the New Normal? (Linkki
  • [Clean Technica:15.9.2015] Siemens Looks Toward Next-Generation 10 - 20 MW Wind (Linkki
 • [Valtionkonttori:Valtion velka] (Linkki
 • [Peittoo:Melumallit] (Linkki
 • [Sinovel] Kiinalainen turbiinivalmistaja (Linkki
 • [Goldwind] Kiinalainen turbiinivalmistaja (Linkki) (Linkki)
 • [Taaleritehdas] Linkki
 • [Drax] Britannian suurin hiilivoimala
  • [Drax:2014] Talousluvut (Linkki)
  • [Drax:H1/2015] Half Year Results (Linkki)
 • [Biomass Magazine]
  • 23.6.2015: "New U.K. port facility to provide pellets to Drax" (Linkki
 • [Climate Progress]
 • [Kaikenhuippu]
 • Valtakunnansyyttäjä
  • [Valtakunnansyyttäjä:7.10.2015] ”Kai sulla on jäsenkirja?” – näkökulmia korruptioon Suomessa (Linkki
 • [Climate etc] (Linkki)
 • [Windpowermonthly]
  • [Windpowermonthly:1.4.2015] (Linkki
  • [Windpowermonthly:10 biggest] The 10 biggest wind turbines in the world (Linkki)
Ydinvoima: 
 • Maailman ydinreaktorit (Linkki) 
 • Ruotsin ydinvoima (Linkki) 
 • Daily caller (Linkki)
 • Mikko Paunio, Fukushima Daiichin ydinvoimalaitoksen onnettomuuden terveysvaikutukset aikaisempien ihmisen aiheuttamien ydinsäteilypäästöjen valossa (Linkki)
 • Kustannukset (Linkki)

Biomassa: (Linkki)

Sää
Termit
 • [kauppatase] Taloussanomat: kauppatase on vietyjen ja tuotujen tavaravirtojen erotus (Linkki
 • Suomisanakirja
  • [Suomisanakirja:Peitetarina] Peitetarina (Linkki)Kommentit