Mallimaata etsimässä

Suomessa on tapana haikailla muiden maiden perään - Tanskassa sitä ja Saksassa tätä. Mutta mistä maasta Suomen tulisi ottaa oppia sähköntuotannossa? Lähdetään ylätasolta minkälainen tilanne Suomessa on sähköntuotannon tilanne nyt:
Kuva: Suomen sähköntuotanto 2014 (Energiateollisuus Ry)

Suomessa tuotettiin vuonna 2014 uusiutuvilla energiamuodoilla 39% tuotetusta sähköstä ja hiilidioksidivapaata tuotantoa oli 74% sähköstä. Eri tuotantomuotojen kehitys Tilastokeskuksen mukaan on 1970-luvulta alkaen seuraavanlainen:
Kuva: Suomen sähköntuotantomuotojen kehitys 1970-2014 (Tilastokeskus)

Mistä maasta Suomen sitten pitäisi sähköntuotannossa ottaa oppia? Katsotaan alkuun IEA:n tilastoja tuotetusta sähköstä aina 1970-luvulta vuoteen 2007 saakka. Monesti sanotaan, että meidän pitäisi ottaa oppia Tanskasta. Katsotaan miten Tanska on sähkönsä tuottanut:

Eli Tanska on pääosin tuprutellut CO2 tonneja ilmaan kaasulla, öljyllä ja hiilellä. Viime aikoina on polteltu jätteitä ja tuulivoiman osuus on kasvanut. Ei kuitenkaan liikuta lähelläkään Suomen lukemia (74% hiilidioksidivapaa tuotantoa) eli täytyy etsiä mallia muualta.

Miten olisi Saksa?


Valtava hiilenpoltto on Saksan sähköntuotannon sielu ja päälle poltellaan kaasua. Ydinvoimaa on siihen päälle ja lisäksi uusiutuvia pieni osa. Saksa ei kelpaa Suomelle malliksi.

Miten olisi Espanja?

Espanjassa poltetaan valtavasti kaasua ja hiiltä. Jonkun verran on vesivoimaa ja ydinvoimaa mutta myös öljyä palaa. Kaasun osuus on kasvanut ripeästi. Ei tämä Espanjakaan kelpaa mallimaaksi.

Miten olisi UK?

Huh! Hirmuinen hiilen ja kaasunpoltto on käynnissä täälläkin. Ydinvoimaa on siihen päälle ja loppuja ei käyrästä oikein edes erota.

Miten olisi Puola? Eikös siellä tueta aurinkoenergiaa?


Voi ei! Puola on pahin kaikista ja sähkö tehdään lähes kokonaan hiilellä.

Miten olisi Yhdysvallat?

Jälleen kerran valtava hiilen ja kaasunpoltto on Yhdysvaltojen sähköntuotannon sielu.

Eli missä se mallimaa nyt on? Toistaiseksi näistä esitetyistä Suomi on mallimaa.

Suomen edellä on lähinnä Ruotsi ja Norja kun katsoo tilastokeskuksen uusiutuvan energian osuutta loppukulutuksesta.

Kuuva: Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta 2013 (Tilastokeskus)


Ero Suomen sekä Norjan ja Ruotsin välillä selittyy lähinnä vesivoimalla. Norjassa ja Ruotsissa on mittavat määrät vuoria ja tätä kautta vesivoimaa:
 Kuva: Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 2013 (Energiateollisuus Ry)

Kuvasta käy ilmi myös Tanskan pieni koko suhteessa Ruotsiin ja Norjaan. Tanskassa on itse asiassa suunnilleen sama määrä tuulivoimatuotantoa kuin Ruotsissa. Tanskan pienessä sähkön kulutuksessa tuulivoima edustaa suurta osuutta. Ruotsissa osuus oli vuonna 2013 vain 6%.

Vesivoimaa voidaan Suomessa lisätä melko maltillisesti koska vuoria on turhan työlästä rakentaa.

Osa aikasarjoista päättyi graafeissa vuoteen 2007.Tuoreempia datapisteitä löytyy liitteenä olevista linkeistä.

Kommentit