Metsät kahden voimalan kitaan


Tiesitkö, että kaksi eurooppalaista hiilivoimalaa pystyy polttamaan koko Suomen metsien kasvun kahteen pekkaan kitaansa? Tiesitkö, että toinen on jo puoliksi konvertoitu tähän käyttöön?

Englannissa Draxin 4 GW huipputehon hiilivoimalaitos on siirtymässä hiilenpoltosta biopohjaisiin pelletteihin [Drax:H1/2015]. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Drax tuotti 5,2 TWh sähköä biopohjaisilla polttoaineilla. Tähän toimintaan voimala sai tukea vuonna 2014 noin 340 miljoonaa puntaa  [Daily Mail: 6.6.2015]. Viime vuonna Drax tuotti 26,7 TWh sähköä [Drax:2014]. Jos voimalan hyötysuhteeksi olettaa 30% niin polttoainetta tarvitaan 89 TWh. Liverpooliin kaavaillaankin uutta biomassaterminaalia, joka voisi toimittaa Draxille 3 miljoonaa tonnia pellettejä vuodessa [Biomass Magazine: 23.6.2015].

Pystyisikö Suomi toimittamaan polttoaineet Draxille? Suomen metsien kasvu on noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa [Metsäteollisuus: 2.7.2015]. Jos kuutiossa puuta on 2,2 MWh energiaa, niin yhteensä metsissä kasvaa reilun 200 TWh vuosittain. Suomi pystyisi siis teoriassa toimittamaan Draxin tarvitsemat 89 TWh vaikkapa pelletteinä.

Draxia hieman suurempi voimala on Puolan Belchatówissa [Wikipedia: Bełchatów] Tämän voimalaitoksen huipputeho on 5,4 GW ja se tuottaa keskimäärin 28 TWh sähköä vuodessa. Olettaen saman 30% hyötysuhteen Bełchatówin voimala tarvitsee noin 93 TWh polttoainetta vuodessa.

Kahdestaan Bełchatów ja Drax tarvitsevat siis yli 180 TWh polttoainetta vuodessa ja Suomen metsissä kasvaa reilut 200 TWh. Karkeasti nämä kaksi hiilivoimalaitosta pystyvät nielaisemaan kitaansa koko Suomen metsien kasvun. Hehtaareiksi muutettuna 180 TWh tarkoittaisi noin 500 000 hehtaarin avohakkuita joka vuosi.

Bełchatów tuottaa Puolan tarvitsemasta sähköstä noin 20% ja Drax Brittien tarvitsemasta sähköstä vain noin 7%. Vaikka Suomi on Euroopan metsäisin maa, ei meidän metsistämme ole sähköntuotannossa laajamittaiseksi ratkaisuksi. Johonkin pisteeseen saakka toki biopohjaisia sivuvirtoja kannattaa hyödyntää.

Yhdysvalloissa puupellettien tehtailu on kasvanut vientipuolella lähes räjähdysmäisesti [Climate Progress: 16.4.2015]. Paraikaa keskustelu käy kuumana päätyvätkö myös arvokkaat puunrungot pelleteiksi (BBC 2013). Samanlaista keskustelua on käyty myös Romanian metsistä (Eurobioenergy 30.11.2015).

Vastaavanlaiset laskelmat on esitetty miten paljon Olkiluodon uuden reaktorin korvaaminen metsiä polttamalla vaatisi [Kaikenhuippu:9.10.2012].

Hiilivoimalan tarvitseman polttoaineen määrästä saa kuvaa täältä. Drax polttaa noin kolme videolla näkyvää junallista kivihiiltä päivässä eli noin neljä junallista pellettejä päivässä.

Kommentit