Miljoona päivässä

Viimeiset kolme päivää Suomessa tuotetusta tuulivoimasähköstä on maksettu noin miljoona euroa päivässä tuulivoimatukia. Keskiteho on ollut Fingridin mukaan 522 MW (Kuva 1) ja markkinasähkö on madellut viimeiset puoli vuotta alle 30 €/MWh tasolla. Päivässä kuluja syntyi: 522 MW x 24 h x (105,3 €/MWh - 30 €/MWh) = 0,94 miljoonaa euroa.

 Kuva 1: Fingrid tuulivoimatilasto [Fingrid:Tuulivoima]

Fingridin tilasto ei seuraa tarkasti tuulivoiman tuotantomäärää. Osa tuulivoimaloista on mittauksen piirissä ja osaa arvioidaan laskennallisesti. On mahdollista, että toteutunut sähköntuotanto on Fingridin tilastoa korkeampi kun kapasiteetti kasvaa nopeasti (Tuulivoiman rakennetun kapasiteetin ja maksettujen tukien toteuma).

Tuulivoiman syöttötariffin piirissä on nyt 975 MVA tuulivoimaa [Energiavirasto:Satu]. Tuulivoiman yritystukikiintiö 2500 MVA olisi jo valmis jollei kansalaistoiminta olisi jarruttanut hankkeita (Kansalaistoiminta).

Ilman kansalaistoimintaa olisimme maksaneet 30.9. - 2.10.2015 noin 2,5 miljoonaa euroa päivässä tuulivoiman yritystukia.

Kommentit