Pintaa syvemmältä

Pintaa syvemmältä on Jussi Alangon ja Jukka Mäkisen käsikirjoittama suomalainen kuusiosainen draamasarja [Wikipedia:Pintaa syvemmältä]. Sarja kertoo mökkijärvensä huonosta tilasta huolestuneen kansalaisen pitkähkön selvittelyn ongelman juurisyistä. Sarjassa järven mutaisuuden aiheuttajaksi paljastuu lähellä sijaitseva turvesuo, jonka vesistöpäästöjä tuntuvat peittelevän niin kaupallinen toimija, ELY-keskus, Ympäristöministeriö kuin alan yliopistotutkijatkin  [Yleisradio:Pintaa syvemmältä].

Sarja alleviivaa nähdäkseni yhtä ongelmaa ympäristöön liittyvässä liiketoiminnassa: ohjelmassa turvesuota pyörittävä kaupallinen toimija saa itse teettää selvitykset oman toimintansa ympäristövaikutuksista toisilla kaupallisilla toimijoilla. Selvityksiä muodollisesti valvoo ELY-keskus ja Ympäristöministeriö, mutta käytännössä ketään ei kiinnosta asioiden todellinen laita. Ohjelma päättyy oikeudenkäyntiin, jonka turveyritys häviää.

Tämä ongelma on tyypillinen intressikonflikti: jos vastaanotat rahaa niin et pure ruokkivaa kättä. Tavanomaisessa liiketoiminnassa esimerkiksi luottoa toiselle taholle antava pyytää lainoituksen kohteesta luottoluokituksen. Myös Suomen valtion luottoluokituksia on viime aikoina seurattu. Lainan antajan on voitava luottaa siihen, että luokitus on hänen etunsa mukainen. Luottoluokittaja ei voi myydä palveluita luokituksen kohteelle. Tällöin syntyisi kuvassa 1 käsitelty intressikonflikti.

Kuva 1: Intressien sekoittuminen

Oikeiden luotettujen tahojen toiminta on tarkoin säädeltyä. Esimerkiksi ISO 17021 standardi määrittelee vaatimukset akkreditoiduille sertifiointielimille ja kieltää konsultoinnin lausekkeissa 4.2 ja 5.2.7. Luokitukseen on siis voitava luottaa ja Suomessa FINAS valvoo vaatimuksien noudattamista. Luotettu taho ei saa myydä palveluita luokituksen kohteelle koska intressit sekoittuisivat ja hän menettäisi ostajan suuntaan luoton. Yleistajuinen esitys FINASin toiminnasta löytyy esimerkiksi täältä (PDF).

ISO 17201 siis kieltää toiminnan, jota Pintaa syvemmältä ohjelmassa tapahtuu: mikäli ELY-keskus (Ostaja kuvassa 1) haluaisi valvoa kaupallista toimijaa, sen pitäisi ostaa ympäristöselvitykset luotetulta taholta. Tämä luotettu taho ei saisi olla kaupallisessa suhteessa turvesuota pyörittävän yrityksen kanssa.

Sama ongelma on tuulivoimarakentamisessa Suomessa. Tuulivoimayhtiö ostaa selvitykset omasta toiminnastaan toiselta kaupalliselta taholta ja intressit sekoittuvat: sellaiseen selvitykseen ei voi luottaa. Samaa aihetta on kuvattu aiemmassa blogikirjoituksessa (Arvoton toimiala). Kannattaa pohtia missä määrin tämä on legitiimi eli hyväksyttävä toimintamalli [Wikipedia:Legitiimi].

Kommentit

 1. Tätä oon pohdiskellut minäkin. Etelä-Karjalassa toimi, ehkä toimii edelleenkin, miksei toimisi, Vesiensuojeluyhdistys. Se oli yhdistys jonka perustajia oli alueen kunnat ja suurteollisuus. Tehtävänä oli toteuttaa vesilain ym. tarpeen vaatimia selvityksiä, seurantaa. Rakentaa laboratorio, menetelmät ym. ja antaa luotettavaa tutkittua tietoa vesiasioiden tilasta. Siis rajatusti vesiasioiden tilasta. Kaikkinaiset tulkinnat lienee eri asia silloinkin.

  Koskapa olen altis uskomaan tutkittuun tietoon, minulle sattui hassu erheys silloin. Lainasimme silloin luonnonsuojeluyhdistyksen muutamaan tilaisuuksiin kolme plakaatti-taulua, kertomaan vesien tilasta tutkittua tietoa. Vesiin menevistä päästöistä siis. Esitettynä niin niin havainnollisina graafisina moderneina pylväinä. Silloin seurattiin ravinnekuormaa, sitä nimenoman fosforin osalta sekä ns. COD, BOD kuormaa (Biologista ja kemiallista hapenkulutusta).

  Alusta asti minua häiritsi jokin ristiriita tauluissa ja aikaisempien uskomusteni suhteen. Näet tauluissa kunnat ja paikallinen suurteollisuus näytti määräpylväissä yhtä pahoilta.

  Mutta sehän oli tutkittua tietoa. Ja minä tiede/tutkimustieto-uskovainen.

  Hiersi ja hiersi. Mutta kerran katsoessani sattumalta honasin: Ne ravinnepäästöt oli yksi kilo/vrk. BOD ja COD luvut oli tonni / vrk, eli tuhat-kertaisia. Vaikka ne esiintyi kauniisti rinnakkain, Yksikkömerkintä oli toki tieteellisesti ja propagandistisen rehellisesti oikeasti laitettu sivuun. kg/vrk ja t/vrk. Piti vain nähdä ja ymmärtää ne.

  Helpotti sisäsitä hämmennystä tämä. Ja vahvisti.

  Luvuilla ja lukujen esittämistavalla voidaan hämätä hirveesti. Valitettavaa on, että nykypäivänä Greenpeace-klaanilaisten vetämät projektit sahaa surutta suurta yleisöä ja päättäjiä silmään samoin menetelmin. Paitsi on ottaneet käytännöksi, että miljoonakertainenkin valhe uppoaa paremmin kuin pieni. Jos elät valehtelusta, valehtele siis surutta.

  Satuin lukemaan uutisen, että yksi on ilmeisesti kuollut Japanin suurtsunamin seurauksina olleeseen Fukusiman ydinreaktoreiden vaurioitumisesta johtuvaan säteilysyöpään/tautiin. Näin. Ja luultavasti tuhansia on kuollut aiheesta tehtyihin paniikkireaktioihin. Ja aikaa myöten kenties miljoonia korvaavien energiaratkaisujen seurauksena.

  Toivotan pikaista loppua Greenpeace-klaanilaisten uutisoinnille. Se tappaa varmasti,. No, ainakin miljoonakertaisesti normaaliin säälliseen toimintaan verrattuna.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti