Toistuuko 1980-luku

Tuulivoimatilastoissa hehkutetaan tuulivoiman ripeää kasvua (Kuva 1). Tilastoissa yksikkönä käytetään turbiinien nimellistehoa ja asennettujen turbiinien kappalemääriä ei useinkaan mainita. Vuonna 2012 maailmaan oli asennettu noin 225 000 tuuliturbiinia (Care2 6.11.2013) ja vuonna 2014 määrä oli 268 000 (GWEC) joten keskimääräisen tuulivoimalan koko oli vuonna 2014 noin 1,4 MW. Tuulivoimaloiden koko on ollut kasvussa viime vuosina (Kohti 10 - 20 MW turbiineja) joten asennettujen voimaloiden kappalemäärä ei ole kasvanut lainkaan samalla vauhdilla kuin voimaloiden yhteenlaskettu teho.

Kuva 1: Global cumulative installed wind capacity (GWEC)

Suuria tuulivoimaloita on valmistettu pitkään. Esimerkiksi ensimmäinen lähes nykyistä teholuokkaa oleva 1,25 MW laitos rakennettiin vuonna 1941 (Smith-Putnam turbine). Lisää tuulivoiman pitkästä historiasta esimerkiksi kirjassa Powering the dream (Amazon). Öljykriisin jälkimainingeissa tuulivoimatekniikka sai uuden vaihteen ja vuonna 1985 pelkästään Yhdysvaltojen Kalifornian osalvatiossa oli asennettuna noin 12 000 tuuliturbiinia (EWEA). Kävi kuitenkin niin, että samana vuonna öljyn hinta laski ja se hyydytti kiinnostuksen tuulivoimaloihin ja monet yritykset lopettivat voimaloiden valmistamisen (Wikipedia:NASA Wind Turbines), (Wikipedia:1980s oil glut). Öljyn hinta vuoden 2014 rahassa on esitetty kuvassa 2 (BP:Statistical review).


Kuva 2: Raakaöljyn hinta 1970 - 2014 (BP:Statistical review)
(Vastaava interaktiivinen kuvaaja: Macrotrends)

Nyt öljyn hinta on romahtanut hieman samalla tavalla kuin tapahtui vuonna 1985. Tätä ei näy kuvassa 2 koska aikasarja päättyy vuoteen 2014. Kun otamme tuoreet tilastot mukaan niin hintakuoppa näkyy: Kuva 3. Ennusteissa jotkut arvelevat raakaöljyn hinnan painuvan noin 20 dollarin tasolle barrelilta (Talouselämä). Kysymys kuuluu: toistaako historia itseään ja syntyykö uusi öljyn ylitarjontatilanne kuten 1980-luvulla tapahtui. Tuolloin hinta lähti kunnolla nousuun vasta noin 15 vuotta myöhemmin.


Kuva 3: Raakaöljyn hinta 2005 - 2015 (Nasdaq)

Jos öljyn hinta jumittuu matalalle tasolle pitkäksi aikaa niin mitä se tarkoittaa tuuliturbiinien valmistajille? Tanskassa ja Ruotsissa tuulivoimarakentaminen on hyytynyt, Espanjassa ja Portugalissa täysin pysähtynyt, tuoreimpina UK ja Austraalia ovat leikanneet tuulivoiman tukia rajusti. Myös Saksassa rakentaminen on siirtynyt pääosin merelle. Maailmanmarkkinan kasvusta vastaa tänä vuonna yhä enemmän Kiina (Kiinalaiset tulevat).

Kiinnostava nähdä mitä tuulivoimalle tulevina vuosina tapahtuu. Toistuuko 1980 trendit vai onko ala oikeasti nyt kilpailukykyinen (The Carpenters - Yesterday Once More)? Käykö niin, että turbiinien koko kasvaa mutta määrät eivät paljon kasva?

Kommentit