Suomen sähkön vienti ja tuonti

Energia- ja etenkin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa puhutaan energian viennistä ja tuonnista. Tilastokeskuksella on näppärä raportointipalvelu, josta voi tuottaa tilastoja eri energiatuotteiden viennistä ja tuonnista (Tilastokeskus: Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain). Poimin palvelusta Suomen sähkön tuonti- ja vientimäärät sekä euroina että energiayksikköinä: Kuva 1.


Kuva 1: Suomen sähkön tuonti ja vienti 2010 - 2015

Tilastoista näkee miten halpaa tuontisähkö Suomelle on ollut ja on. Kuvassa 2 on esitetty tuontisähkön määrä ja arvo vuosineljänneksittäin aikaväliltä 2010 - 2015. Tuontisähkön arvo on tällä jaksolla laskenut tasaisesti päätyen alle 30 €/MWh lukemiin. Samalla aikavälillä tuontisähkön määrä on pikkuhiljaa noussut.

Kuva 2: Suomen tuontisähkön määrä ja arvo vuosineljänneksittäin 2010 - 2015
(Tilastokeskus: Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain)

Sama näkyy myös Energiateollisuuden tilastoissa: tuontisähkö on lievässä nousussa mutta suurin muutos on tapahtunut siinä mistä sähkö tulee: aiemmin toimme sähköä Venäjältä mutta valtaosa sähköstä tuodaan pohjoismaista: Kuva 3.
 Kuva 3: Suomen sähkön tuonti ja vienti (Energiateollisuus)

Kommentit