Ympäristösynnit

Ajatko katumaasturilla tai kävitkö lomamatkalla lentokoneella? Kannatatko hiilivoimaa tai onko sinulla öljylämmitteinen talo? Hyi häpeä itseäsi - teet ympäristösyntiä!

Länsimaisella elämäntavalla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Kulutamme paljon energiaa ja luonnon resursseja. Mutta mikä on oikea tapa elää kuormittaakseen ympäristöä mahdollisimman vähän? Kuka sen määrittää?

Synti on lähes kaikkiin uskontoihin kuuluva poikkeama oikeaoppisuudesta. Esimerkiksi kristinuskossa synti on jakotekijä ja ortodoksilaisilla on lievempi suhtautuminen perisyntiin eli siihen, onko ihminen lähtökohtaisesti syntinen, kuin katolisilla tai protestanttisilla.

Mielestäni länsimaisessa ympäristöön liittyvässä keskustelussa ympäristösyntien määrittely on keskiössä.

Ympäristösynteihin kuuluvat keskustelussa tällä hetkellä usein fossiiliset polttoaineet, hiilivoima, CO2-päästöt, öljylämmitys, ydinvoima, lihansyönti, yksityisautoilu, geenimuuntelu, lentomatkailu, jätteenpoltto, jne.

Puhdasoppiseen elämään puolestaan kuuluu kasvissyönti, tuulivoima, aurinkosähkö, kierrätys, joukkoliikennne, pyöräily, jne.

Kuka määrittää mikä on ympäristösyntiä ja mikä ei ole? Määrittelystä näyttää käyvän keskustelua hyvin moninaiset järjestöt ja yksilöt.

Vaikka uskomuksia ja tiedettä asetetaan vastakkain, ei ympäristösyntien määrittely lähde usein kestävältä tieteelliseltä pohjalta. Synniksi saattaa päätyä tieteellisen konsensuksen vastaisesti ympäristön ja ihmiskunnan kannalta hyvä asia tai teknologia. Vastaavasti puhdasoppisuuden piiriin voi päätyä tieteellisillä kriteereillä ympäristön kannalta kyseenalainen teknologia tai elämäntapa.

Länsimainen elämäntapa on niin monainen, että valintojen ympäristövaikutuksia on aidosti hankala vertailla tieteellisesti samalla asteikolla. Tämä jättää sijaa uskomuksille ja perinteisen teologian kaltaisille ympäristösyntien määritelmille tieteellisen perustan sijaan.

Filosofi Ville Lähde kommentoi kirjassaan Paljon liikkuvia osia erästä keskustelua: "Keskustelu muistutti pyhien kirjoitusten tulkintaa." Ympäristösynteihin liittyvässä keskustelussa on mielestäni samankaltaisia piirteitä, koska kokonaisuuden sijaan keskustellaan yksittäisistä synneistä ja niitä arvotetaan hyvin eri kriteereillä.

Tällä tavalla ei tavoitella tieteellistä vertailukelpoisuutta ja ajattelu on lähempänä pyhien kirjoitusten tulkintaa.
Kommentit