Ruuhkamaksut myös joukkoliikenteeseen

Ruuhkamaksuja on ehdotettu keinoksi vähentää liikenteen määrää ruuhkatunteina. Ruuhkamaksuja ei saada lähiaikoina Helsingin alueella käyttöön, koska niitä on suunniteltu vain autoilijoiden maksettavaksi ja autoilijoille löytyy puolustajansa.

Ruuhkamaksut olisi mahdollista ulottaa myös joukkoliikenteessä lippujen hintoihin yhdessä yksityisautoja koskevien ruuhkamaksujen kanssa. Tällainen järjestely voisi mennä poliittisesti läpi, koska se ei yksipuolisesti sorsi autoilijoita.

Julkisen liikenteen täyttöaste on Helsingin seudulla yllättävän matala (n. 20%): jokaista matkustajaa kohden junassa, bussissa ja ratikassa liikkuu keskimäärin neljä tyhjää tuolia. Julkisessa liikenteessä kalustoon ja väyliin on siis yli-investoitu, jotta voidaan välittää ihmisiä myös ruuhkahuipun aikaan.

HSL Ympäristöraportti (2014)

Monessa maassa joukkoliikenteen lippujen hinnat vaihtelevat ruuhkatilanteen mukaan. Asiakas saa liput halvemmalla jos hän liikkuu ruuhkatuntien ulkopuolella. Tällä hetkellä tällaista kannustinta tasata matkustajamääriä julkisessa liikenteessä ei HSL-alueella ole.

Joukkoliikenteen ruuhkamaksut laskisivat pidemmällä aikavälillä lippujen hintaa ja nostaisivat joukkoliikenteen käyttöastetta.

Kommentit