Syöttötariffin kustannukset paisuvat

Tuulivoiman yritystukia maksetaan pääosin syöttötariffin muodossa. Syöttötariffin kokonaiskustannuksiin Suomen kannalta vaikuttaa kaksi keskeistä parametria: kapasiteettikerroin ja sähkön hinta. Molemmat parametrit ovat kehittyneet eri tavalla kuin syöttötariffia suunniteltaessa oletettiin. Tästä syystä syöttötariffista saattaa tulla Suomelle huomattavasti arvioitua kalliimpi.

Kapasiteettikerroin määrittää kuinka paljon sähköä tuotetaan nimelliseen 2500 MW kapasiteettiin nähden. Suomeen rakennetaan nyt maailman suurimpia tuulivoimaloita. Näillä voimaloilla kapasiteettikerroin on aiempaa korkeampi. Tuulivoimayhtiöt ilmoittavat yleisesti 37 - 40% kapasiteettikertoimia ja alkuvuoden toteumissa liikutaan samalla tasolla.

Sähkön hinnassa tuulivoimalalle taataan vakiohinta tuotetusta sähköstä 12 vuoden ajan. Tämä vakiohinta on nyt 105,3 €/MWh ja jatkossa 83,5 €/MWh. Korvaus maksetaan pörssisähkön ja vakiohinnan erotuksena. Pörssisähkölle alarajaksi on asetettu 30 €/MWh. Sähkön hinta oli syöttötariffia suunniteltaessa korkealla ja sen ennakoitiin nousevan. Nyt pörssisähkön hinta on pudonnut Nordpoolissa alle 30 €/MWh tason.

Syöttötariffin kuluja voi haarukoida muuttamalla sähkön keskihintaa 12 vuoden ajalla ja kapasiteettikerrointa seuraavassa yhtälössä:

Kustannus = (83,5 €/MWh - Keskihinta)*12*(365*24*2500)*Kapasiteettikerroin

Yhtälössä ei ole otettu huomioon alun korotettua tariffia, tarvittavan säätövoiman kustannuksia eikä inflaatiotia.

Syöttötariffin kustannuksiksi tulisi 5,2 miljardia euroa, jos Suomessa uusilla voimaloilla saavutetaan 37% kapasiteettikerroin ja sähkön hinta pysyisi 30 €/MWh tasolla.

Syöttötariffin kustannuksiksi tulisi 3,4 miljardia euroa, mikäli saavutetaan 30% kapasiteettikerroin ja sähkön hinta nousisi 40 €/MWh keskitasolle.

Fingridin tilastosta näkee tuotetun tuulisähkön alkuvuonna tunneittain. Maksaisimme tänä vuonna syöttötariffeja 458 miljoonaa euroa, mikäli 2500 MW kapasiteetti olisi nyt rakennettu ja tuottaisimme tuulisähköä keskimäärin alkuvuoden kapasiteettikertoimella.

Syöttötariffista saattaa tulla selvästi ennakoitua kalliimpi. Yksittäisestä numerosta on turha vääntää kättä. Molemmissa keskeisissä muuttujissa on kyse todennäköisyysjakaumasta ja kukin voi arvioida miten niitä painottaa. Kustannuksia arvioitaessa ei yleensä kannata olla liian optimistinen.

Kommentit