Syöttötariffin takuuhinta nykytiedoilla noin 50 €/MWh

Suomen tuulivoiman syöttötariffiksi kutsutut Valtion tuulivoiman yritystuet perustuvat vuonna 2009 loppuraporttinsa jättäneen Syöttötariffiryhmän työhön. Työryhmä jätti aiheesta väliraportin (2009) ja loppuraportin (2009).

Loppuraportissaan työryhmä ehdottaa: "Työryhmä ehdottaa, että hallinnollisesti asetettavan tariffin tasoa tarkistettaisiin tarvittaessa. Tariffin tasoa tarkistettaisiin, jotta voitaisiin huomioida muuttunut kustannustaso, ja muutettu tariffitaso koskisi vain uusia tuottajia."

Työryhmän loppuraportin Taulukko 1 kertoo ryhmän käsityksen kustannustasosta vuonna 2009:

Kuva: Työryhmän arvio sen tuulivoimahankkeen kustannuksista, joka määrittää tariffitason

Tariffin taso olisi pitänyt tarkistaa jo vuonna 2011 ja monta kertaa sen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että huipunkäytönaika on paisunut uusissa voimaloissa aivan eri mittaluokkaan kuin tariffityöryhmä vuonna 2009 esitti. Seuraavassa syöttötariffin piirissä olevat merkittävät (yli 9 MW) toteutuneet Nordex, Vestas ja Siemens tuulivoima-alueet Suomesta:
Kuva: toteutuneet huipunkäytönajat merkittävistä tuulivoima-alueista (Nordex, Vestas, Siemens)

Kuten kuvasta nähdään, näissä hankkeissa saavutettu keskiarvo on noin 3200 huipunkäytöntunnin tasolla. Parhaat voimala-alueet pyörivät yli 3500 huipunkäytön tunnin tasolla eli vastaavat karkeasti Tanskan uusien voimaloiden tuotantoa.

Ei ole enää mitään syytä tukea Suomessa vuoden 2009 arvioituja 2400 huipunkäytöntunnin hankkeita. Uusille hankkeille parametrejä tulee päivittää välittömästi. Toistin syöttötariffiryhmän laskelman ja päivitin parametrit mukaan viime vuoden toteuman tasolle, tämän vuoden tasolle sekä arviostani 2018 ja 2020 tilanteesta:

Kuva: Syöttötariffiryhmän laskelma päivitetyillä parametreilla

Tuulivoimasähkön tuotantokustannukset ovat romahtaneet joten myös tukitasoa tulisi tarkistaa alaspäin. Syöttötariffin takuuhinnan taso tulisi tällä hetkellä olla noin 50 €/MWh. Meidän tulisi noudattaa työryhmän ehdotusta päivittää syöttötariffin parametrit nykytasolle.

Tällä hetkellä syöttötariffin takuuhinnan taso on 105,3 €/MWh ja sen on suunniteltu laskevan ensi vuonna 83,5 €/MWh tasolle. Syöttötariffin takuuhinnan tulisi laskea ensi vuonna 83,5 €/MWh sijaan noin 50-60 €/MWh tasolle. Nykyisillä korvaushinnoilla pieni joukko saa kerättyä veronmaksajien yritystuella kohtuuttomat voitot.

Kohtuuttomat voitot näkyvät yritysten omista tilinpäätöksistä ja hurjasta kilpajuoksusta tariffin piiriin (Talouselämä, Iltalehti, Talouselämä).

Tariffin piiriin pääsevien yhteenlasketuista yritystukien määrästä voi esittää tällaisen arvion
Kuva: Tuulivoiman yritystukien yhteenlasketut tulevat määrät

Kommentit