Helsingin tuulivoimaperiaatteet valmistelussa

Kirjoitin aiemmin mittaluokasta miten tuulivoimalla voisi korvata energiamäärältään Helsingin sähköntuotannon ja kaukolämmön (Helsingin energiaremontti). Karkeasti sähköntuotanto vaatisi 300 merituulivoimalaa ja kaukolämmön korvaaminen 200 merituulivoimalaa lisää.

Helsingin kaupunki on nyt valmistelemassa tuulivoiman sijoittamisperiaatteita ja aiheesta on valmistunut raportti (Helsingin kaupunki 27.1.2016), (Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet). Raportissa on luokiteltu kolmen kokoluokan voimalat ja kuvassa 1 on lueteltu alueet jonne kunkin kokoluokan voimaloita voi sijoittaa:
  1. Teollinen kokoluokka, maston korkeus max 125 metriä 
  2. Paikalliset voimalat maston korkeus max 50 metriä merenpinnasta 
  3. Pienet alle 3 metrin roottorin halkaisijan voimalat maston korkeus max 30 metriä
Kuva 1: Tuulivoimaloiden sijoittamisvyöhykkeet 

Muita kiinnostavia tuloksia raportissa on: kyselyn tulokset karttapohjalla (Kuva 2), maisemavyöhykkeet (Kuva 3), kulttuuriympäristöt (Kuva 4) ja maisemakulttuuri (Kuva 5).

Kuva 2: Kyselyn tulokset (Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet)

Kuva 3: Maisemavyöhykkeet (Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet)

Kuva 4: Kulttuuriympäristöt (Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet)

Kuva 5: Maisemakulttuurikartta (Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet)


Aiemmista vastaavista selvityksistä kiinnostava on vuodelta 2001 oleva kaupunkikuvallinen selvitys jonka johtopäätöksiä on kuvassa 6.

Kuva 6: Maisemallisesti soveltuvia tuulivoiman 
sijoituspaikkoja (Kaupunkikuvallinen selvitys)

Vastaavasti uudenmaan maakuntakaavaan liittyen on tehty selvityksiä tuulivoiman sijoittamiseen soveltuvista alueista Helsingissä (Uudenmaan liitto).Kommentit