Suomen sähkö 2015

Energiateollisuus on julkaissut kalvosarjan Energiavuosi 2015 - Sähkö (Energiateollisuus). Nostan kalvosarjasta muutaman poiminnan.

Tuulivoimaa tuotettiin Suomessa noin 2,3 TWh (kalvo 17) eli noin 2,7% vuotuisesta sähkönkulutuksekstamme. Toisaalta vesivoimaa ohijuoksutettiin vuonna noin 1,33 TWh (kalvo 16).

Suomen sähköntuotannosta vuonna 2015 hiilidioksidivapaata tuotantoa oli 79% (Kuva 1) ja sähköntuotannon päästöt laskivat 97 g CO2/kWh tasolle (Kuva 2).

Kuva 1: Suomen sähköntuotanto energialähteittäin (Energiateollisuus)

Kuva 2: Suomen sähköntuotanto CO2 päästöt (Energiateollisuus)

Päästöjen pieneneminen (Kuva 1, Kuva 2) näkyy myös hiilen käytön voimakkaana laskemisena Suomen sähköntuotannossa viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 3):
Kuva 3: Hiilen käyttö sähköntuotannossa (Energiateollisuus)

Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden tuotanto vuonna 2015 on kuvassa 3. Norja ja Ruotsi tuottavat lähes 75% markkinoiden sähköstä.

Kuva 4: Sähköntuotanto pohjoismaisilla markkinoilla (Energiateollisuus)

Sähkön verollinen hinta kotitalouksille Suomessa on EU:n keskitasoa edullisempi (Kuva 5). Kalleinta sähkö tavalliselle kansalaiselle on Tanskassa ja Saksassa.Kuva 5: Sähkön verollinen hinta kotitalouksille (Energiateollisuus)


Kommentit