Tanskan perään ei kannata haikailla

Suomessa muutamat tuulivoimaa kritiikittömästi lobbaavat ovat toistuvasti käyttäneet Tanskaa esimerkkinä miten tuulivoimaa voi käyttää sähköntuotannossa. Yksittäisten mallimaiden perään haikailu on ikävää kirsikanpoimintaa. Tanskan nostaminen mallimaaksi Suomelle sähköntuotannossa on halpaa populismia. Selitän tässä kirjoituksessa miksi näin.


Tanska tupruttaa hiilidioksidipäästöjä fossiilisilla polttoaineilla
Käsittelin vastaavia vertailuja aiemmassa kirjoituksessani (Mallimaata etsimässä). Tanskassa tuotetaan noin puolet sähköstä polttamalla fossiilisia polttoaineita (Kuva 1) ja lisäksi poltetaan jätettä ja biomassaa. Suomessa 27 % sähköntuotannosta tuotti CO2-päästöjä vuonna 2014 (Energiateollisuus).

Kuva 1: Pohjoismaiden sähköntuotanto 2014 (Energiateollisuus)


Tanska on sähkötuontannon lilliputtimaa
Tanska on sähkönkäytön lilliputtimaa. Tanskassa tuotetaan viisi kertaa vähemmän sähköä kuin Ruotsissa. Tanskassa tuotetaan viisi kertaa vähemmän sähköä kuin Norjassa (Energiateollisuus).

Kuva 2: Sähköntuotanto Suomessa, Tanskassa, 
Ruotsissa ja Norjassa 2014 (Energiateollisuus)

Tanska käyttää muiden sähkövarastoja
Tanska on törmännyt ratkaisemattomaan sähkön varastoinnin ongelmaan (Saksan energiavallankumous mahdottoman edessä). Tanska ei pysty varastoimaan sähköään vaan hyvällä tuulella se vie sähkön muihin maihin ja tuulettomana aikana tuo sähköä takaisin:
Kuva 3: Tanskan sähkön vienti ja tuulivoiman tuotanto 
vuonna 2014 tammikuussa, heinäkuussa ja joulukuussa (Linkki)

Tanska vuotaa tuulisähköä naapureihin ja suuret vesivoimaa tuottavat naapurit Ruotsi ja Norja tarjoavat siihen mahdollisuuden. Hyvätuulisena aikana tuulisähkö joudutaan myymään naapureille alihintaan. Tuulettomana aikana Tanska voi ostaa vesisähköä naapureista.

Tanska vie halpaa sähköä ja tuo kallista
Tanskan naapurit eivät anna sähkövarastoja ilmaiseksi. Hyvätuulisena aikana Tanska vie halpaa sähköä muihin maihin ja huonotuulisena aikana tuo kalliimpaa sähköä takaisin (Kuva 4). Esimerkkinä vuonna 2014 tanska vei sähköä 24,8 €/MWh hinnalla ja osti sähköä takaisin 35,15 €/MWh hinnalla. Vuonna 2015 erotus on edelleen kasvanut: Tanska sai vientisähköstä 17,91 €/MWh ja osti takaisin tuontisähköä 25,98 €/MWh hinnalla. Toisen lähteen mukaan Tanskan vientisähkön arvo oli vain 16,6 €/MWh vuonna 2015 (Irish Energy Blog: Danish Electricity Exports worth just € 31 million last year).

Kuva 4: Tanskan vienti- ja tuontisähkön
keskimääräiset hinnat (Linkki) (Linkki)

Tanskan tuontisähkön määrä on kasvanut lähes 5 TWh vuoden 2010 tasosta vuoden 2015 tasoon nähden. Tuontisähköä on jo noin 25% kaikesta kulutuksesta (Kuva 1 vs Kuva 4).

Tanskan sähkö on kallista
Tuulivoimatukia on maksatettu Tanskassakin kuluttajilla ja sähkön hinta on noussut voimakkaasti esimerkiksi verrattuna Ranskaan (Kuva 5). Tanskan sähkö on kuluttajille erittäin kallista: kaksi kertaa kalliimpaa kuin Suomessa. Tanskan sähkö on niin kallista, että kuluttajilla on motivaatio käyttää muita energiamuotoja sähkön sijaan. Tällainen ei kannusta energian säästöön vaan se siirtää energiakulutusta saastuttavampiin muotoihin.

Kuva 5: Sähkön hinnan kehitys Tanskassa ja vertailumaissa (Linkki)

Tanska lopettaa sähköautojen tukemisen
Tanska lopettaa asteittain sähköautojen verotuet (www.thelocal.de). Ensimmäiset veronkorotukset astuivat voimaan 2016 alusta.

Kommentit