Kuinka samanlaisia kaupunkien ikärakenteet ovat

Silmiin sattui kiinnostava vertailu jonka mukaan Helsingissä 20-40-vuotiaita on merkittävästi maan keskiarvoa enemmän (Sanna Ranto). Jäin miettimään miten nämä jakaumat ovat kehittyneet ajan suhteen ja toisaalta miten ne vertautuvat muihin kaupunkeihin.


Avataan tätä kuvaa ajan suhteen eli miten helsinkiläisten ja suomalaisten ikäjakaumat ovat kehittyneet viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana (aluesarjat)Poimitaan vielä erilleen vuodet 1976 ja 2016 kehityksen havainnollistamiseksi


Huomioita:
  • Suomen väestön vanheneminen näkyy selvästi: alle 30-vuotiaita on nyt vähemmän kuin neljäkymmentä vuotta sitten mutta vanhempia ikäluokkia on enemmän.
  • Helsingissä alle 30-vuotiata on määrällisesti saman verran kuin neljäkymmentä vuotta sitten ja vanhempia ikäluokkia on enemmän. 
  • Kuten tekstin ensimmäisestä kuvasta kävi ilmi, Helsingin ikärakenne on erilainen eli Suomessa vanhempia ikäluokkia on suhteessa enemmän kuin Helsingissä. 
  • Helsingin ikärakenne muistuttaa enemmän koko maan vuoden 1976 ikärakennetta kuin koko maan vuoden 2016 ikärakennetta.
Miten samanlaisia ikäjakaumat eri kaupungeissa ovat? Laskin ikäjakaumien samankaltaisuudet (korrelaatiot) suurimpien kaupunkien osalta vuoden 2016 tilanteen mukaan:

Kuvasta voi tehdä havaintoja esimerkiksi siitä, että Helsingin ja Tampereen ikärakenne vastaa melko hyvin toisiaan (95% korrelaatio). Samoin Nurmijärvi ja Tuusula ovat melko lähellä toisiaan (99%). Poimittaessa taulukosta samankaltaisia kaupunkeja yliopistokaupungit ja esikaupungit erottuvat:

Parivertailuna esimerkiksi Helsinki ja Nurmijärvi ovat puolestaan melko kaukana toisistaan (korrelaatio 62%):
Vielä ajan suhteen kysymyksenä miten samanlainen Helsingin ikäjakauma on ollut viimeisinä vuosikymmeninä:


Helsingin ikäjakauma on vaihdellut enimmillään (87% korrelaatio 1972 vs 1992) saman verran miten etäällä se nyt on koko Suomen väestöjakaumasta (korrelaatio 87%, ks edellinen kuva).

Kommentit