Tekstit

Tilastokeskuksen Suomen kasvihuonepäästöt

Maanalaisen kokoojakadun jatke länteen maksaisi lähes koko hankkeen