Sähkömarkkinoiden uudet jäykkyydet

Perinteisesti on ajateltu, että
  • ydinvoima on perusvoimaa, jota ei kannata säätää kysynnän vaihteluiden mukaan
  • sähkön ylitarjontatilanteessa kannattaa ensin lopettaa ne tuotantomuodot, joiden marginaalikustannukset ovat suurimmat (polttoaine maksaa eniten)
Nämä lainalaisuudet horjuvat nyt Saksassa. Esimerkkinä ydinvoimaa säädetään alaspäin mutta biomassalla tuotanto jatkuu 28.10.-29.10.2017 samalla kun hinnat painuvat negatiivisiksi. Näin ei pitäisi käydä, koska ydinvoiman muuttuvat kustannukset ovat pienet ja biomassalla kuluu melko kallista polttoainetta. Miksi siis ydinvoima joustaa ja biomassa on jäykkää?

Saksan sähköntuotanto 2017 viikko 43 (Energy-charts)

Saksan sähkön hinnat 2017 viikko 43 (Energy-charts)

Tähän tilanteeseen ajaa ilmeisesti biomassan saama tuki. Biomassalla kannattaa maksaa polttoaineesta ja vielä maksaa sähkön käyttäjille käytöstä, koska tuki kattaa polttoaineen ja kulutuksen kustannukset. Samaan aikaan ydinvoimaa kannattaa ajaa alas, koska ydinsähkön tuottaja joutuisi maksamaan sähkön kuluttamisesta eikä tukia heru. Myös aurinkosähkön ja tuulivoiman tuotantoa ei hillitä koska nekin saavat tukia.

Vastaava tilanne vaikuttaa myös maiden välillä ja toisinaan pysäytellään myös tuulivoimaloita. Jos esimerkiksi tuulee laajalla alueella paljon, kannattaa ensiksi pysäyttää niitä tuulivoimalaitoksia, jotka saavat pienimmät tuet. Eli ei välttämättä niitä tuulivoimaloita joilla tuotantokustannus olisi korkein. Pisimpään sähköä tuottavat siis ne laitokset, jotka saavat eniten tukia myös negatiivisten hintojen aikana. On käynyt jopa niin, että Saksassa maksetaan siitä, että Tanskassa pysäytetään tuulivoimaloita.

Perinteisellä tavalla ajateltuna nämä tilanteet eivät ole loogisia. Tavallaan markkinatalous toimii ja tavallaan ei.

Kommentit