Kapasiteettikertoimista

Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin kertoo kuinka paljon sähköenergiaa tuulivoimala tuottaa verrattuna teoreettiseen maksimimäärään. Kapasiteettikertoimia voi tarkastella Energiaviraston ylläpitämästä syöttötariffin tukijärjestelmästä.

Alkuvuoden 1.1.2015 - 31.3.2015 tukipäätösten perusteella keskimääräinen kapasiteettikerroin on paisunut 40,62% (laskelma excel-muodossa):


Vuodelta 2014 vertailu ilmoitetun tuotannon ja nimelliskapasiteetin välillä antaa kapasiteettikertoimeksi 35,51%Miten tähän on tultu?

Aiemmin Suomessa on ollut käsitys, että kapasiteettikertoimet ovat vain noin 20% tasolla. Aalto-yliopistoon vuonna 2010 tehdyn diplomityön mukaan voimaloissa napakorkeuden kasvaessa myös kapasiteettikertoimet ovat kasvaneet [1]:
Tämän jälkeen napakorkeudet ovat edelleen kasvaneet. Vuoden 2013 VTT:n tilaston perusteella yli 2MW tuulivoimalaitokset toimivat yli 30% kapasiteettikertoimella [2]. Voimaloiden joukosta löytyy jopa 45% kapasiteettikertoimella toimivia voimaloita [5]. Vastaavaa kehitystä on tapahtunut myös USA:ssa [8]. Kapasiteettikertoimeen vaikuttaa olennaisesti tuulen määrä joka vuoden varrella jakautuu Suomessa kuukausien varrelle seuraavasti [2]:

Fingridin tuulivoiman tuotantotilastojen mukaan Suomessa 1.1.2015 - 1.5.2015 välillä keskimääräinen kapasiteettikerroin oli noin 34% [3]. Samaan aikaan Tuuliwatin uudet tuulivoima-alueet pyörivät noin 37% kapasiteettikertoimilla [4] ja [6].

Voimalakokojen ja napakorkeuden kasvaessa kapasiteettikertoimet ovat kasvaneet. Suomessa rakennetaan maailman suurimpia tuulivoimaloita.

Lähteet:

Kommentit