Tanskan kapasiteettikertoimia

Kirjoitin aiemmin Suomen tuulivoimaloiden kasvaneista kapasiteettikertoimista ja miten TEM ei ole laskelmassaan näitä huomioinut.

Tanskassa julkaistaan hyvät tilastot tuulivoimaloista. Mukana on kaikki Tanskaan rakennetut tuulivoimalat 1970-luvun lopulta alkaen sekä niiden vuosittaiset tuotot.

Suomeen rakennetaan nyt suuria yli 3 MW tuulivoimaloita. Minkälaisiin kapasiteettikertoimiin vastaavat voimalat ovat Tanskassa yltäneet? Poimin aineistosta suuret voimalat. Jätin pois voimalat jotka on otettu käyttöön kesken vuotta, tai jotka ovat yli 10 vuotta vanhoja prototyyppilaitoksia. Tulokset vuosilta 2014 ja alkuvuodelta 2015:


Tanskan kapasiteettikertoimet 2015: voimalat yli 2.5 MW (vaaka-akseli: teho kW)

Tanskan kapasiteettikertoimet 2014: voimalat yli 2.5 MW (vaaka-akseli: teho kW)

Vuonna 2014 Tanskassa yli 2.5 MW voimaloiden kapasiteettikertoimien painottamaton keskiarvo oli 39%. Vuonna 2015 tammi-toukokuussa vastaava keskiarvo oli 42%.

Näinkin suurien voimaloiden napakorkeus on Tanskassa keskimäärin alle 90 metriä. Suomeen rakennettavissa voimaloissa napakorkeus on tyypillisesti noin 140 metriä. Ilmeisesti Suomessa maanpinnan kitka on metsästä johtuen Tanskaa korkeampi. Tästä huolimatta korkeammalla napakorkeudella on saavutettu samantapaisia kapasiteettikertoimia kuin Tanskassakin.

Seuraavissa kuvissa kaikki Tanskan voimalat vuoden 2015 tilastot roottorin läpimitan ja napakorkeuden funnktiona:

Tanskan kapasiteettikerroin (2015) roottorin läpimitan funktiona

Tanskan kapasiteettikerroin (2015) roottorin läpimitan funktiona

Kommentit