Tuulivoima ja luonto

Suomessa on ehdotettu useaan kertaan mittavaa tuulivoiman lisärakentamista energiantuotannon osaksi. Ehdottajat hyvin harvoin ruotivat tarkemmin aloitteensa sivuvaikutuksia. Tuulivoimateollisuus tuottaa mittavat määrät markkinointiaineistoa ja kampanjoita tuulivoimaloiden hyvistä puolista. Tuulivoimarakentamisen kokonaisuudesta ei saa kattavaa kuvaa teollisuuden tuottamaa aineistoa selaamalla, sillä haittapuolia ei tuoda esiin. Se on luonnollista, eihän omaa liiketoimintaa kannata haukkua.

Olen koittanut kerätä aineistoa hieman toisesta kulmasta: tavallisilta ihmisiltä ruohonjuuritasolta. Tämä aineisto ei ole luonteeltaan täysin neutraali. Se on yksi kuvakulma monitahoiseen asiaan.

Mutta kysymys kuuluu: missä määrin tuulivoimarakentaminen muuttaa luontoa? Kuinka laajoja alueita suunnilleen muutetaan? Käydään niitä läpi tässä tekstissä alkuun karttapohjien avulla ja sen jälkeen katsomalla valokuvia ja videoita rakennetuista tuulivoima-alueista Suomessa.

Suuren tuulivoima-alueen mittasuhteita

Tuulivoimahankkeita on liikkeellä noin 400 kappaletta (STY). Yhdelle tuulivoima-alueelle on suunniteltu keskimäärin 13 turbiinia, mediaani on 8 turbiinia, minimi yksi turbiini ja maksimi 127 turbiinia ja yhteensä suunnitteilla on 5111 tuuliturbiinia. Käsitellään tässä tekstissä pintapuolisesti suuren hankkeen ja pienen hankkeen mittasuhteita.

Yksi suurimmista hankkeista on Lestijärvellä. Tälle hankealueelle on suunniteltu 80 - 109 tuuliturbiinia (Linkki YVASTY). Seuraavassa karttakuvassa on kuvattuna minne turbiineja on suunniteltu, sekä väritettynä ne alueet, jonne voimalat näkyvät. Tummimmalla on värillä karttapohjassa tarkoittaa yli sadan tuulivoimalan näkymistä maisemassa samalla kertaa:

Kuva 1: Lestijärven tuulivoima-alue karttapohjalla

Tämän karttapohjan (Kuva 1) kokonaiskoko on noin 30 x 40 kilometria eli 120 000 hehtaaria. YVA dokumentissa tuulivoiman hankealueen kooksi on määritelty 11 000 hehtaaria eli vajaan 10% koko karttapohjasta (Kuva 1). Hankealue ei siis ole määritelty koko maisemallisen muuttuvaa aluetta, vaan pelkästään aktiivisen rakentamisen kohteeksi joutuvan alueen osalta.

Maisemavaikutusten osalta dokumentaatiossa on piirretty viiden kilometrin ja kahdentoista kilometrin vyöhykkeet hankealueen ympärille (Kuva 2). Sisemmän viiden kilometrin vaikutusalueen koko on karkeasti 50 000 hehtaaria ja 12 kilometrin vaikutusalueen koko noin 120 000 hehtaaria. Luvut ovat suuntaa-antavia.

Kuva 2: Maisemavaikutusten alue

Koska suuret hehtaarimäärät eivät kaikille kerro alueen kokoa, Kuvassa 3 on suhteutettu tuulivoima-aluetta Helsingin kokoon. Helsinki näyttää varsin pieneltä alueelta tähän tuulivoima-alueen vaatimaan pinta-alaan verrattuna.
Kuva 3: Alue suhteutettuna Helsingin kokoon

Pienen tuulivoima-alueen mittasuhteita

Otetaan toisena esimerkkinä Sysmän Rekolanvuoren hanke. Rekolanvuorelle on kaavailtu kuutta tuuliturbiinia, eli hanke on alle keskiarvon (13 turbiinia) ja mediaanin (8 turbiinia). Vastaava maisemamuutoksen alue on kuvattu Kuvassa 3 (Rakennuslupahakemus). Kuvassa tummalla tällä kertaa alueet, jonne näkyisi 5-6 tuulivoimalaa. Karttapohjan kokonaiskoko on noin 60 000 hehtaaria. Tuulivoimalat levittäytyvät usean kilometrin matkalle ja hankealueen kooksi voisi kuvasta 3 arvioida noin 1000 hehtaariksi.

Kuva 4: Maisemavaikutusten alue: Sysmä Rekolanvuori

Sysmän karttoihin ei ole piirretty viiden ja kahdentoista kilometrin vaikutusalueita. Jos vaikutusalueeksi laskee ympyrän kahdella eri säteellä, niin viiden kilometrin vaikutusalue kattaa 7500 hehtaaria ja kahdentoista kilometrin vaikutusalue 45 000 hehtaaria. Kuvassa 5 suhteutettu Sysmän aluetta Helsinkiin:

Kuva 5: Tuulivoima-alueen koko Sysmässä vs Helsinki (wikipedia)

Yleisesti voidaan sanoa, että pienikin tuulivoima-alue koskettaa tuhansien hehtaarien aluetta. Varsinainen rakennettava alue on pienissä hankkeissa tuhannen hehtaarin paikkeilla ja suuremmissa noin 10 000 hehtaaria.

Valokuvat ja Videot: Miltä tuulivoiman hankealueet näyttävät?

Kuva 6: Tuulivoiman hankealue Raahessa 2015: Louhos tuulivoimaa varten

Kuva 7: Porin Peittoon tuulivoima-alue

Kuva 8: Raahen Kopsa valmis alue

Kuva 9: Santavuoren tuulivoima-alue (Youtube video, Kai Ylikoski)

Kuva 10: Pori Peittoo (Youtube-video, Miikka Hietamies)

Kuva 11: Honkajoki (Youtube-video, Kai Ylikoski)

Kuva 12: Välke ja melu (Youtube-video, Kai Ylikoski)

Kuva 13: Järvimaisema Luhangassa

Tuulivoimarakentamisessa yksittäinenkin hanke koskettaa laajaa aluetta. Tuulivoiman suosittelu laajamittaiseksi sähköntuotannon ratkaisuksi koskettaa todella suuria alueita. Muutos yksittäisellä alueella ei ole pieni. Omana kuvasarjanaan valokuvia suomalaisista tuulivoimaloista (Valokuvia suomalaisista tuulivoimaloista).

Tanskassa on tällä hetkellä toiminnassa 5380 tuulivoimalaa (linkki) ja ne tuottivat 13 TWh sähköä vuonna 2014. Sillä saisimme katettua Suomen sähköntarpeesta noin 15% (Energiateollisuus, 84 TWh). Ymmärrättekö mitä seurauksia laajamittaisella tuulivoimarakentamisella on?

Kun lukee tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvien ihmisten kirjoituksia, niistä henkii rakkaus luontoon ja hätä ehdotettua tuhoa kohtaan. Pyyteettömästi ilman korvausta tehdään selvityksiä (linkki), jotka tuulivoimakonsultit jättivät tekemättä. Hämmentyneinä seurataan sitä muutosta, jonka tuulivoimarakentaminen aiheuttaa (linkki).

Kommentit