Taaleritehdas myi Honkajoen tuulivoimalat

Taaleritehdas on myynyt Honkajoen kaksi vuotta sitten valmistuneen tuulivoima-alueen [Arvopaperi, 23.9.2015]. Arvopaperi-lehti kirjoittaa: "Taaleritehtaan ensimmäinen tuulirahasto Tuulitehdas I Ky on 22.9.2015 allekirjoittanut sitovan kauppakirjan Honkajoella sijaitsevan tuulipuiston myymisestä Goodyields Capital GmbH:n ja Access Capital Partnersin hallinnoimille yhtiöille."

Kauppalehdessä 2.10.2015 Taaleritehdas perustelee: "Luopuminen tuli aiheelliseksi alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin siksi, että halusimme palauttaa sijoittajien varoja nyt, kun koko rahasto on valmis. Tällä kaupalla vapautamme varoja sijoittajille, jotka ovat odottaneet kassavirtaa jo aika pitkään. Päätös syntyi salkunhoidollisin perustein." [Kauppalehti, 2.10.2015]. Kuulostaa lähinnä siltä, että osa sijoittajista on halunnut rahansa pois tuulivoimasta. Tähän viittaa saman lehden otsikko: "Tuulivoiman suosio rapautuu - rahoittajat käyneet varovaisiksi" [Kauppalehti, 2.10.2015].


Tuulivoima-alueiden vuokrasopimuksissa on tyypillisesti pykälä, jonka avulla voimaloiden omistaja voi myydä tuulivoimalat eteenpäin maanomistajaa kuulematta. Tällainen kirjaus on ongelma lähinnä silloin, jos aiempi omistaja on esimerkiksi suullisesti antanut lupauksia kuntaan kotiutuvista yhteisöveroista, tuulivoimalan muista tuotoista, voimaloiden työllistävyydestä tai voimaloiden purkukustannuksista. Uusi omistaja ei välttämättä kunnioita aiemmin annettuja lupauksia.

Honkajoen tuulivoima-alue on muodoltaan kiinteistöyhtymä (Ky) [Verohallinto:Kiinteistöyhtymä] eli tuulivoima-alue ei ole verovelvollinen. Honkajoen tuulivoima-alue siirtää syöttötariffin voitot eteenpäin omistajilleen. Omistajat maksavat verot sinne mistä ovat kotoisin tai mihin mainittu yritys on rekisteröity.

Tässä vaiheessa ei ole tietoa mihin maahan Honkajoen pääomistaja rekisteröidään.

Aiemmin kävimme läpi ulkomaille rekisteröityneitä tuulivoima-alueista (Kuka omistaa honkajoen tuulivoima-alueen). Ulkomaisille pankkitileille suoraan maksettavia Suomen valtion tuulivoiman yritystukia ovat tähän asti saaneet esimerkiksi Ilmatar Luhangan ulkomaille rekisteröity rahasto, WPD Mäkikankaan tuulivoima-alue sekä Vindin Svalskullan tuulivoima-alue. Ilmeisesti tähän joukkoon liittyy nyt Honkajoen tuulivoima-alue.

Tähän päivään mennessä Honkajoen tuulivoima-alue on saanut yritystukia yhteensä 8 254 008 €. Lyhyemmän aikaan toimineet Ilmatar Luhanka saanut tukia tänä vuonna puolessa vuodessa 2 429 929 € ja Vindin Svalskulla 2 084 345 €.

Kommentit