Tuulivoiman rakennetun kapasiteetin ja maksettujen tukien toteuma

Tuulivoiman rakennetun kapasiteetin ja maksettujen tukien toteuma näkyy Kuvassa 1 koko tuulivoiman syöttötariffin voimassaolojaksolta:


Kuva 1: Tuulivoiman syöttötariffin toteuma 30.6.2015 asti [Toteuma:2011-Q3...2015-Q2]

Vuoden 2015 osalta ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 1.1.2015 - 30.6.2015 Suomen valtio maksoi tuulivoiman yritystukia noin 68 700 000 euroa [Energiavirasto, Satu-järjestelmä]. Tasaisella vauhdilla vuonna 2015 tuotetun tuulisähkön kustannukset veronmaksajille olisivat siis 137,4 miljoonaa euroa. Näin sitä ei kuitenkaan voi laskea, koska tuulivoimakapasiteetti kasvaa kaiken aikaa.

Kuvasta 1 näkyy syöttötariffin piirissä olevien tuulivoimaloiden saamien yritystukien yhteismäärä vuosineljänneksittäin sekä osuus kiintiöstä (2500 MVA), joka on saanut tukea kyseisen neljänneksen päättyessä. Tukea saavien tuulivoimalaistosten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Nämä voi tarkistaa energiaviraston järjestelmästä ottamalla tuet ulos tariffijaksoittain:
  • 1.7.2014 - 30.9.2014 tukea sai 377 MVA edestä tuulivoimalaitoksia
  • 1.10.2014 - 31.12.2014 tukea sai 464 MVA edestä tuulivoimalaitoksia
  • 1.1.2015 - 31.3.2015 tukea sai 703 MVA edestä tuulivoimalaitoksia
  • 1.4.2015 - 30.6.2015 tukea sai 822 MVA edestä tuulivoimalaitoksia
Suomen valtio on budjetoinut tälle vuodelle noin 137 miljoonaa euroa tuulivoimatukia. Koska tuet maksetaan jälkikäteen, vuonna 2015 maksetaan 1.10.2014 - 30.9.2015 tuotetun tuulisähkön tuulivoimatuet. Vuoden 2015 puolella on maksettu 1.10.2014 - 30.6.2015 välittä tuotetun tuulisähkön tuet ja näistä on kertynyt yhteensä 87,7 miljoonaa euron kustannukset.

Verkosta löytyy laskuri [www.tuulivahinko.fi] ja se näytti 30.6.2015 alle 60 miljoonan euron lukemaa. Puolestaan 15.9.2015 se näyttää 74,6 miljoonan euron lukemaa. Eli tuulivahinko-laskuri ei kerro vuonna 2015 tuotetun tuulisähkön kustannuksia veronmaksajille. Se kuitenkin ennakoi vuoden 2015 puolella maksettavien tukien määrää kohtalaisella tarkkuudella.

Kommentit