Ainako tuulee jossain?

Keskustelin useamman tuulivoimasta kiinnostuneen kanssa. He toistelivat: "Aina tuulee jossain" - eli kun tuulivoimaloita on eri puolella maata, niin sähköntuotanto tasaantuu. Pitääkö tämä väite paikkansa?

Saksa on Suomen kokoinen maa ja täynnä tuulivoimaloita. Miltä Saksan tuulivoiman ja aurinkovoiman tuotantotilastot näyttävät? Onko tuotanto tasaista? Kuvassa 1 on kuvattu yhden viikon sähkötuotanto Saksassa tuuli- ja aurinkovoimalla. Yhden viikon aikana tuotanto on pienimmillään noin 0,3 GW ja suurimmillaan 26 GW eli lähes satakertainen ero tuotannon minimin ja maksimin välillä.

Kuva 1: Saksan tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto 2015 viikko 45 [Energy-Charts]

Kuvassa 2 on koko vuoden 2015 tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto Saksassa. Suurimmillaan sähköä syntyy noin 0,75 TWh päivässä ja pienimmillään noin 0,025 TWh. Päivätasolla tuotannossa on siis noin 30 kertaisia heittoja.


Kuva 2: Saksan tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto vuonna 2015 [Energy-Charts]

Onko Suomessa tilanne tästä poikkeava? Kuvassa 3 on Suomen tuulivoiman sähkötuontanto Fingridin tietojen mukaan aikaväliltä 9.11. - 19.11.2015. Tuotannon maksimiarvo on tällä aikavälillä 717 MW ja minimiarvo 11 MW eli noin 65 kertainen heitto (6500%) minimin ja maksimin välillä.

Kuva 3: Suomen tuulivoiman sähköntuotanto 9.11. - 19.11.2015 [Fingrid]

Missä Suomen tuulivoimalat sijaisevat? Voisiko olla niin, että maantieteellisesti otos ei ole vielä kattava? Ei voisi. Kuvassa 4 on esitetty sinisellä Suomen rakennetut tuulivoimalat. Niitä on jo nyt maassa kattavasti.
Kuva 4: Suomen tuulivoimaloiden paikat [STY]

Palataksemme väitteeseen "Aina tuulee jossain." Ilma ei seiso koko Suomen maassa täysin paikallaan, mutta tuulivoimatuotannon kannalta väite on 100% puppua. Tuulivoimatuotanto hyppelee aivan satunnaisesti vaihdellen tuntitasolla lähes satakertaisella amplitudilla.

Kommentit