Hajautettu energiatuotanto

Yksi energiatuotannon muotisana on hajautettu energiatuotanto.  Kysymykseni tässä tekstissä kuuluu: onko sanalla mitään sisältöä vai onko energiatuotanto Suomessa jo nyt hajautettu?

Asia on helppo tarkastaa. Suomen voimalaitokset on listattu Energiaviraston ylläpitämässä julkisessa voimalaitosrekisterissä [Energiavirasto:Voimalaitosrekisteri].  Voimalaitosrekisterin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 381 voimalaitosta joiden huipputehon keskiarvo on 44 megawattia (MW). Kuvassa 1 on on esitelty voimalaitosten lukumäärä, maksimiteho ja keskiarvoteho voimalaitostyypeittäin. Ydinvoimaa lukuunottamatta kaikissa tuotantomuodoissa keskiarvoteho on alle 80 MW. Esimerkiksi keskimääräisen vesivoimalan maksimiteho on 23 MW eli se vastaisi viittä 5 MW tuulivoimalaa.
 Kuva 1: Voimalaitosten määrä, maksimiteho ja 

Kuvassa 2 on esitelty polttoaineita käyttävien voimalaitosten lukumäärät, keskiarvotehot ja yhteistehot. Ydinvoimaa ja kivihiiltä lukuunottamatta kaikkin polttoainetyyppien keskiarvoteho on alle 85 MW.


Suomen energiatuotanto on nyt erittäin hajautettu. Kuvissa 1 ja 2 analysoitujen voimalaitosten lisäksi Suomessa on paljon alle 1 MVA laitoksia. Näiden ottaminen mukaan edelleen laskisi keskiarvoja.

Uusiutuvaan energiaan liittyen valtion tuoreet linjaukset keskittävät nykyistä hajautettua tuotantotapaa. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriö on jo linjannut, että kuluvalla hallituskaudella tuetaan vain teollisen mittaluokan hankkeita [Yleisradio:10.11.2015]. Tällaisesta hankkeesta esimerkkeinä Lestijärven ja Kuusamon teolliset tuulivoima-alueet. Lestijärvelle on suunniteltu yli sata tuulivoimalaa ja Kuusamoon 71 turbiinia yhteisteholtaan 426 MW [Tuulihankkeet]. Esimerkiksi Kuusamon tuulivoimahanke vastaisi parhaimmillaan lähes kahdenkymmenen keskimääräisen suomalaisen vesivoimalan tehoa.

Vastaus alussa esitettyyn kysymykseen: energiatuotanto on Suomessa nyt hajautettua. Uudet tuulivoimahankkeet keskittävät aiemmin hajautettuna tuotettua energiaa.


Kommentit