Tuulen viemää

London School of Economicsin professori Stephen Gibbons on julkaissut maailman laajimman tuulivoimaloita ja kiinteistön arvoa käsittelevän tutkimuksen otsikolla "Gone with the wind: Valuing the visual impacts of wind turbines through house prices" - eli vapaasti suomennettuna: "Tuulen viemää: kiinteistöjen arvo tuulivoimaloiden ilmestyessä maisemaan."

Tutkimuksesta on saatavilla reilun 50 sivun mittainen tutkimus [Gibbons, 2014] sekä vertaisarvioitu parikymmensivuinen tieteellinen julkaisu [Gibbons, 2015]. Tutkimuksessa on arvioitu britanniassa 1600 tuuliturbiinin ja yhteensä 148 tuulivoima-alueen aiheuttamia arvonmuutoksia kiinteistökaupassa. Tutkimuksen tulos on yksiselitteinen: maisemaan ilmestyvä tuulivoimala laskee kiinteistön arvoa.

Gibbons käy tutkimuksessaan läpi myös aiempien tutkimuksien heikkouksia. Tyypillisesti tutkimusten menetelmä ei pysty erottamaan aineistosta tuulivoimalan maisemamuutoksen aiheuttamaa muutosta yleisestä hajonnasta. Gibbons yhdistää kiinteistökauppoihin maanmuodot huomioivan aineiston ja ruuduttaa maapohjan yksittäistä kiinteistöä karkeammiksi ruuduiksi. Näiden ruutujen osalta hän pystyy tunnistamaan mitkä kohteet todennäköisesti kärsivät haitasta ja analysoimaan ryhmät erillään.

Suomeen näitä tuloksia ei suoraan voi soveltaa, koska tutkitut voimalat ovat erittäin pieniä (Kuva 1). Lopputulos on Suomessakin toki sama: tuulivoimala maisemassa karkoittaa osan ostajista ja se laskee kiinteistön arvoa. 

Kuva 1: Tutkittujen tuulivoimaloiden koon vertailu Suomeen rakennettaviin

Muita satunnaisia huomioitani tutkimuksesta:
 • Tuulivoimatontin käypä vuokrataso britanniassa on 40 000 puntaa eli 53 000 € / vuosi / tavanomainen 3 MW turbiini. Suomessa maksetaan noin kymmenesosa tästä (Anni Mikkosen opinnäytetyö)
 • Tuulivoima-alueen rakennusnopeudeksi mainittu: 2 kk 10 MW / 6 kk 50 MW
 • Paikallisia hyötyjä: 
  • Potential benefits include the use of locally manufactured inputs and local labour, discounted electricity supplies, payments into community funds, sponsorship of local events, environmental enhancement projects, and tourism facilities.
 • Paikallisia tuulivoimayritysten maksamia kompensaatioita: 
  • Keskiarvo noin 21 000 puntaa eli 30 000 € vuodessa tuulivoima-aluetta kohden. Haarukka: 500 - 5000 puntaa / MW / vuosi: 9000 - 90 000 puntaa / vuosi (18 MW)
  • Paikalliset kompensaatiot kyläyhteisöille yms keskimäärin 28 000 euroa vuodessa haarukalla 12 000 - 120 000 euroa vuodessa
 • Datajoukko:
  • 148 tuulivoima-aluetta
  • 1600 turbiinia
  • Tuulivoima-alueet: keskiarvo 11 turbiinia, mediaani 6 turbiinia eli 18.6 MW, max 103 turbiinia
  • Pyyhkäisykorkeuden keskiarvo 90 metriä, korkein turbiini 150 metriä
 • Tulokset:
  • Yhtenevät tulokset: kiinteistöjen arvo laskee kun voimalat ovat näkyvissä
 • Huomioita vertailussa Suomeen:
  • Voimalat ovat todella matalia (90 metriä) kun Suomeen rakennetaan yli 200 metrisiä voimaloita
  • Tutkitut alueet ovat rakennetumpia kuin Suomessa keskimäärin

Kommentit