Matti Alahuhta - Johtajuus

Sain lahjaksi Matti Alahuhdan kirjan Johtajuus - Kirkas suunta ja ihmisten voima (Docendo) ja tässä muutamia ajatuksiani Matin kirjasta.

Kirjan yleinen ote on varsin humaani. Alahuhdan ajattelussa korostuvat ihmisten kuunteleminen ja motivointi yhdistettynä selkeään viestintään. Samalla piirtyy kuva mitä suurempia asioita tavoitellaan, sitä yksinkertaisempi ja kirkkaampi tulee ajatuksen olla. Yksinkertainen ja selkeä viesti menee perille henkilöstöön. Kun kaupallisen yrityksen johtoajatus on lisäksi puettu tarinan muotoon, se motivoi ja puhutteleen ihmisiä.

Alahuhta antaa nuoremmille johtajille myös tukun käytännönläheisiä ohjeita. Näistä esimerkkeinä: se mitä teet, tee hyvin sekä päätöksenteon maksiminopeus ei ole optiminopeus. Henkilöstön kehittämisessä kirja korostaa vastuun antamisen olevan yksi parhaita keinoja kasvattaa ihmistä. Toisaalta arvojärjestyksenä kirjassa johtajalle annetaan neuvoksi ensin huomioida henkilöstö, sitten vasta asiakkaat ja näiden seurauksena tulee jos on tullakseen taloudellinen tulos.

Organisaation toimintaan liittyen kirja tuo esiin useita fiksuja näkökulmia. Näistä päätöksentekoon liittyen kirja puhuu esimerkiksi diversiteetistä. Jos organisaation päätöksenteossa on liikaa samalla tavalla ajattelevia, ei päätöksiä tule haastettua riittävän eri näkökulmista. Kirjan mukaan globaalia johtajuutta hakevan yrityksen täytyy mennä niille markkinoille, joissa sisältökilpailu on kovinta - se kehittää toimintatapoja ja tuotteita.

Kirja puhuu sattumista ja muutostilanteista mahdollisuuksina sekä henkilön että organisaation tasolla. Markkinoiden muutostilanteet luovat mahdollisuuksia menestyä ja vallata alaa. Nokian ja Koneen menestyksen taustalla on sattumia, markkinamurroksia ja oikea-aikaisia päätöksiä muuttuvissa tilanteissa. Toisaalta yksilön uravalinnat uuden suunnan osalta voivat johtua pienistä sattumista.

Kirja puhuu paljon asiakaslähtöisyydestä eri nimien ja teemojen alla. Yksi mukava oivallus on tuotteiden laadun muuttaminen asiakasteemaksi: lopulta huono laatu on huono asiakaskokemus. On turha syytellä alihankintaketjussa olevia puutteita jos tuote ei asiakkaan mielestä toimi.

Oma kiinnostava tarinansa on Koneen menestystarina Kiinassa. Menestys ei ilmeisesti ollut Alahuhdan alullepanemaa, mutta kuvaus markkinavalloituksesta on johdonmukainen. Paikallisen lupaavan toimijan tunnistaminen ja liitto sen kanssa, kahden erilaisen brändin käyttäminen monitahoisessa markkinassa yhdistettynä omien tuotteiden kriittiseen tarkasteluun ja tuotekehitykseen toimi hienosti. Esimerkkinä tuulivoimaturbiinien valmistamisen liiketoiminta on ylätasolla samantapaista suurien koneiden valmistamista. Länsimaisten turbiinivalmistajien yhteenlaskettu markkinaosuus Kiinan jättimäisellä markkinalla on kuitenkin vain alle 2% (Kiinalaiset tulevat). Länsimaiset turbiinivalmistajat ovat samana kirjassa kuvattuna ajanjaksona epäonnistuneet siinä missä Kone on onnistunut Kiinassa.

Suosittelen Matti Alahuhdan kirjaa erityisesti jos pohdit oman organisaatiosi johtamista. Kirja osaltaan myös avartaa näkökulmia sille tausta-ajattelulle, joka on luonut kaksi menestystarinaa suomalaiseen teollisuushistoriaan. Kirjasta välittyy inhimillinen mutta vaativa kuva yhdestä aikamme yritysjohtajista.

Erityisesti pidin Matin tavasta korostaa humaanisti ihmistä yrityksen voimavarana. Suomalaisessa taloushistoriassa on hiljattain tehty huikeita menestystarinoita. Ne kaikki pohjautuvat mielestäni ihmisen näkemiseen humaanina voimavarana eikä optimoitavana resurssina.

Omassa johtamisessani puhun ihmisistä. Resurssi voi liittyä taloudellisiin reunaehtoihin, mutta minkä tahansa organisaation varsinainen voima lähtee yhteen hiilen puhaltavista ihmisistä.


Kommentit