Tuulitrollit

Sosiaalisessa mediassa ja kuntien tiedoitustilaisuuksissa liikkuu tuulivoimatrolleja (Trolli).

Tuulivoimatrollit ovat usein nimenneet itse itsensä asiantuntijoiksi. Tässä viime viikoilta muutamia esimerkkejä tuulitrollien höperöistä näkemyksistä aiheeseen liittyen:
  • "Suomen sähköverkkoon mahtuu helposti 30 000 tuulivoimalaa"
    • Tämän väitteen vakavissaan monta kertaa toistanut trolli kertoi olevansa ympäristöjärjestön aktiivi. Mainittu 30 000 tuulivoimalaa tarkoittaisi esimerkiksi Tuuliwatti Oy:n suunnitelmien (Simo Leipiö) mukaan 90 000 - 240 000 MW huipputehoa. Tällä hetkellä Suomen sähkönkäytössä huippukulutus on noin 15 000 MW. Hintaa 240 000 MW:lle kertyisi reilut 300 miljardia euroa. Suomen hallitus on pohtinut 0,6 miljardin säästämisestä koulutuksesta. Sijoitetaanko satoja kertoja enemmän tuuleen?
  • "Suomeen rakennettu tuulivoima on laskenut sähkön hintaa 30 €/MWh"
    • Suomen sähköverkossa on nyt muutama prosentti tuulisähköä (Fingrid). Tuotannon ja sähkön hinnan aikasarjoista ei pysty erottamaan, vaikuttaako Suomeen rakennettu tuulivoima sähkön hintaan (Kylmällä ei tuule). Yleisesti mikä tahansa tuettu tuotanto syrjäyttää markkinoilta markkinaehtoista tuotantoa eli laskee hintaa (Tuulen viemää 2.0). Pörssisähkön hinta on vuonna 2015 ollut keskimäärin noin 30 €/MWh tasoa. Pari prosenttia tuulisähköä on laskenut hinta koko pörssisähkön arvon verran? Hullumpaa väitettä on vaikea kuvitella.
  • "Tuulivoima ei tarvitse lisää säätövoimaa"
    • Hyppivä ja pomppiva sähköntuotanto ei tarvitse mitään tasapainoittavaa tuotantoa? Väite on 100% roskaa (Satunnainen sähköntuotanto). VTT:n mukaan tuulivoimaa ei varsinaisesti lasketa tavaksi tuottaa sähköä, vaan suunnittelussa tuulivoima on satunnaisesti vähennetty sähkön kysyntä (Satunnaisen sähköntuotannon vaikutus säätötarpeeseen). Satunnaisesti vähennetty sähkön kysyntä suurentaa kysynnän hajontaa. Tämä puolestaan kasvattaa tarvetta säätövoimalle.

Kommentit