Tuulikupla puhjennut Euroopassa

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat laskeneet noin 60% viimeisien muutaman vuoden aikana Euroopassa (TVKY: Tuuli- ja aurinkoinvestoinnit syöksykierteessä Euroopassa).

Kysymykseni kuuluu miten hidastunut vauhti näkyy tuulivoiman asennetun kapasiteetin määrissä ympäri maailmaa. Asennetun tuulivoimakapasiteetin maakohtaisia kasvutilastoja löytyy esimerkiksi The Windpower sivuston tilastoista, jotka kattavat vuodet 1997 - 2014 (The Windpower). Piirtelin näiden tilastojen mukaan muutamia käyriä.

Kuvassa 1 on esitetty suurimpien tuulivoimamaiden maakohtaisia tilastoja. Kuvassa 2 on piirretty samaan kuvaan maiden asennetut kumulatiiviset kapasiteetit. Kuvassa 3 on esitetty merkittävien eurooppalaisien tuulivoimamaiden vuosittain asennettuja uusia kapasiteettimääriä.

Kuva 1: Maakohtaisesti tuulivoimakapasiteetti ja kasvuprosentti 
 edelliseen vuoteen nähden (1997 - 2014)  

 Kuva 2: Maakohtaisesti tuulivoiman kumulatiiviset kapasiteetit 1997 - 2014Kuva 3: Vuosittain asennettu uusi kapasiteetti merkittävissä eurooppalaisissa 
tuulivoimamaissa: Saksa, Espanja, UK, Italia, Ranska, Tanska, Ruotsi


Melko monessa maassa tuulivoimainvestoinnit ovat hyytyneet kuten Kuvan 1 sinisistä prosentuaalisista kasvukäyristä näkyy. Silmämääräisesti myös Tanskassa ja Italiassa kasvu on selvästi taantunut ja Saksassa loiventunut. Sama taantuminen näkyy myös Kuvassa 3: tuulivoiman asennetun kapasiteetin vuosittainen määrä on polkenut melkolailla paikallaan jo pitkään. Kuvasta 4 nähdään miten tuulivoiman asennettu uusi kapasiteetti koko EU tasolla on vaihdellut vuosien 2009 ja 2014 välillä. Esimerkiksi Espanjan uudet investoinnit katoavat vuonna 2013 (Kuva 4) kuten pystyi kuvasta 3 päättelemään.Kuva 4: EWEA EU alueelle asennettu uusi 
tuulivoimakapasiteetti 2009 - 2014 (EWEA)

Nämä kuvat eivät kata vuotta 2015 ja kiinnostuneena odotan tämän vuoden tilastoja. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa kasvu on hyytynyt. Espanjassa ei asennettu viime vuonna yhtään tuulivoimalaa ja edellisenä vuotena kasvu oli matala. Laskeneesta öljyn ja muiden energian hinnoista voisi päätellä, että investoinnit hyytyvät voimakkaasti. Myös Kiina on kääntymässä laskuun vuonna 2016 (TVKY: Kiinan tuulivoimamarkkina kääntyi laskuun).

Vuoden 2015 tilastoja ei ole vielä saatavilla, mutta itse sanoisin, että tuulikupla on puhjennut Euroopassa.


Seuraavaksi kysymys on kuinka kauan tuulivoimalat kestävät. Kuvasta 3 näemme, että 10 vuotta vanhempia voimaloita on varsin paljon. Megawatti maksaa karkeasti 1,3 miljoonaa € eli kuvan 3 luvut voi muutaa miljooniksi hieman korotettuna. Pelkästään korvausinvestoinnit vuosina 1998 - 2005 rakennetuista voimaloista Saksan, Espanjan, UK:n, Italian, Ranskan, Tanskan ja Ruotsin osalta ovat yli 40 miljardia euroa ja maailmanlaajuisesti noin 80 miljardia.

Suomessa puretaan vuonna 2009 käyttöön vihitty tuulivoima-alue (TVKY: Ikealle tukipuisto Suomeen). Monessa paikassa on purettu 10 - 15 vuoden ikäsiä voimaloita.

Tulevina vuosina Euroopassa tuulivoiman korvausinvestoinnit nousevat merkittävämpään rooliin. Toinen erittäin kriittinen kysymys on kauanko voimalat kestävät. Jos elinikä on 15 vuotta tai alle niin korvausinvestoinnit alkavat syödä vuosittain uuden asennetun kapasiteetin määrää merkittävästi.

Mikäli öljyn hinta jäisi pidemmäksi aikaa matalalle tasolle, punnitaan tuulivoiman kilpailukyky todella raskaalla kädellä (Toistuuko 1980-luku).

Kommentit