Kiinan energiakehitys 2015

Greenpeace on julkaissut Kiinan energiatuotannon ja päästöjen kehitystietoja viime vuodelta (Greenpeace). Vertailen tässä tekstissä tilastoja Kiinan ja EU-27 kehitykseen.

Greenpeacen tilastojen olennaiset osat näkyvät Kuvassa 1. Kiinan päästöt ovat laskeneet huippuvuodesta 2013 hieman ja vuonna 2015 Kiina lisäsi ei-fossiilista sähköntuotantoa seuraavasti:
  • Vesivoima + 54 TWh
  • Ydinvoima + 38 TWh
  • Tuulivoima + 25 TWh
  • Aurinkosähkö + 11 TWh

Kuva 1: Kiinan kehitys 2015 (Greenpeace)

Kiinan kehitys on päästöjen kannalta oikean suuntainen. Jos verrataan IEA:n sähköntuotannon kehitystä päästökehitykseen niin saamme kuvan 2. Kymmenvuotiskaudella 2003 - 2013 Kiina on lisännyt sähköntuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä noin 2500 TWh eli noin 250 TWh vuodessa. Nyt 2015 lauhdevoimaa vähennettiin 118 TWh (Kuva 1).

Kehitys on toki oikean suuntainen, mutta työsarkaa kyllä riittää. Koska samaan aikaan sementintuotanto pieneni (Kuva 1) niin osa päästöjen vähentymisestä liittynee talouskasvun taittumiseen.

 
 Kuva 2: Kiinan sähköntuotannon ja CO2-päästöjen kehitys 2000 - 2013 ja 


Verrataan vielä Kiinaa yhteenlaskettuihin EU-27 maihin sähköntuotannon osalta. Kuvassa 3 on EU-27 sähköntuotanto 1990 - 2011 aikaväliltä ja Kiinan sähköntuotanto 2000 - 2013 skaalattuna suunnilleen samalle asteikolle. Kiina on 2000 - 2013 välillä nostanut sähkönkulutusta noin 4000 TWh siinä missä EU-27 on pysytellyt noin 3000 TWh tasolla 1990 luvun alusta alkaen.
Kuva 3: Sähköntuotanto EU-27 maissa 1990-2011 ja Kiinassa 2000 - 2013

Lisää samaa aihepiiriä aiemmassa tekstissä (Mallimaata etsimässä)

Kommentit