Maisemansuojelulaki

WWF kirjoittaa: "Vesivoimaa markkinoitiin välttämättömyytenä Suomelle: jokien valjastamisessa alue- ja talouspoliittiset edut syrjäyttivät kaikki muut arvot, ja lainsäädäntöä kevennettiin vesivoiman nopean rakentamisen mahdollistamiseksi. Nyt on korkea aika korjata vanhat virheet ja antaa vaelluskaloille ja muulle vesiluonnolle mahdollisuus elpyä” (WWF).

WWF:n tekstin voi kokonaisuudessaan katsoa pätevän tämän päivän tuulivoimarakentamiseen. Hallitus paraikaa suunnittelee miten lainsäädäntöä voitaisiin yhä edelleen keventää massiivisen tuulivoimarakentamisen tieltä. Tuulivoimassa toistetaan nyt samoja vesivoiman virheitä.

Aikanaan kansalaisten liikehdinnältä kesti noin kaksi vuosikymmentä saada aikaan pelisäännöt - syntyi koskiensuojelulaki (Finlex). Aiheesta vertailua tuulivoiman ja vesivoiman välillä (Tripodien aika: Kyrönjoen tuulisota).

Kauanko tuulivoiman kansalaistoiminnalta kestää saada aikaan maisemansuojelulaki? (TVKY: Valokuvia ja videoita suomalaisista tuulivoimaloista)


Kommentit