Uusiutuvaa energiaa jo tehdyillä päätöksillä 2030 jopa yli 60 prosenttia

Käsittelin edellisessä kirjoituksessa TEM:in arviota tulevasta energiakehityksestä nykyisten päätösten puitteissa (TEM Perusskenaario ja säästöpihvi). TEM:in skenaariossa uusiutuva energia kasvaa melko voimakkaasti 2015 - 2030 absoluuttisina lukuina. Tästä huolimatta uusiutuvien suhteellinen osuus energiakäytöstä kasvaa melko maltillisesti. Maltillisesti kasvava osuus johtuu siitä, että TEM:in laskelmassa oletetaan energiakulutuksen kasvavan.

Kulutuksen kasvu on pääosin markkinaehtoista. Sen sijaan tukijärjestelmällä markkinalle työnnettävä uusiutuva energia rakennetaan ei-markkinaehtoisesti. Vastaavasta kehityksestä esimerkkinä Suomi saavutti aiemmat uusiutuvan energian tavoitteensa kuusi vuotta etuajassa: vuoden 2020 tavoitteet ylitettiin jo vuonna 2014 (Energiavirasto) vaikka tukijärjestelmä luotiin vasta 2011. Uusiutuvan energian osuus kasvoi ilmeisesti kokolailla kuten oli suunniteltu, mutta kokonaisenergian kulutus laski. Tällöin uusiutuvan energian suhteellinen osuus luonnollisesti kasvoi.

TEM perusskenaariossa energiakäytön oletetaan kasvavan huippuvuosien tasolle. Mitä jos näin ei tapahdukaan? Syitä toisenlaiselle kehitykselle voi esimerkiksi olla talouskasvun oletettua pienempi kohdistuminen energiaa paljon kuluttaviin teollisuudenaloihin. Toinen voi olla energiatehokkuuden parantuminen ennakoitua enemmän.

Laadin haarukointia varten kaksi energiaskenaariota. Toisessa energiakulutus säilyy vuoden 2015 tasolla ja toisessa se laskee nykyisestä reilusta 350 TWh tasosta noin 300 TWh tasolle. Lisäksi vertailussa on mukana TEM:in skenaario, jossa energiakulutus kasvaa yli 400 TWh tasolle. Oletan skenaariossa, että uusiutuvan energian osuus kasvaa kuten on suunniteltu - eli tukijärjestelmät puskevat uusiutuvia markkinoille huolimatta siitä onko tarvetta tai ei.

Mitä tapahtu uusiutuvan energian osuudelle? Kolme skenaariota on esitetty kuvissa 1 ja 2. TEM skenaariossa uusiutuvan osuus nousee 47% tasolle nykyisten päätösten siivittämänä. Mikäli energiakulutus säilyy nykyisellä tasolla osuus onkin noin 53% ja jos kulutus laskee mainitulla tavalla, olisi uusiutuvan energian osuus jopa 63%.

Kuva 1: Kolme energiaskenaariota: TEM, energiakulutuksen 
säilyttävä ja energiakäytön laskeva

Kuvassa 1 ja 2 on uusiutuvan energian absoluuttinen taso on laskettu TEM:in ilmottamista uusiutuvan energian suhteellisista prosenteista. Tämä siksi, että suoraan uusiutuvan absoluuttisista energiamääristä suhteellinen osuus ei täsmää annettuihin prosentteihin. Tuo puolestaan johtuu TEM:in laskentatavasta eli mikä kaikki on uusiutuvaa (TEM Perusskenaario ja säästöpihvi). Tällaista numeroiden pyörittelyä helpottaisi jos TEM julkaisisi raporttiensa datan avoimesti vaikkapa taulukkomuodossa. Erityisesti koska kansalaisia on pyydetty tällaiseen toimintaan osallistumaan (Kauppalehti). Nyt mainitut numerot joutuu käsin poimimaan kuvaajista.

Kuva 2: Uusiutuvan energian osuus kolmessa skenaariossa

Mitä tästä pitäisi ajatella? Suomen hallitus valmistelee uutta energiatukijärjestelmää. TEM:in skenaario perustuu siihen, että energiankulutus kasvaa. Mikäli energiakulutus ei kasvakaan, nousisi uusiutuvan energian osuus yli 50% tasolle kaikesta energiakulutuksesta. Jos energiakulutus edelleen laskee kuten se on viimr vuosina tehnyt, nousisi uusiutuvan energian osuus jopa yli 60% tasolle vuoteen 2030 mennessä pelkästään nykyisten päätösten siivittämänä.

Mikäli nyt luodaan lisää tukijärjestelmiä, työnnetään uutta uusiutuvaa energiatuotantoa markkinoille näitä skenaarioita enemmän. Markkinoille tuen avulla pakkosyötetty energia syrjäyttää muita muotoja oli kysyntää tai ei. Tämä tarkoittaisi energiamarkkinan etääntymistä markkinaehtoisesta toiminnasta.

Kommentit