Sähköntuotannon päästöjen visualisointi

Täytyy nostaa jälleen hattua tiedon visualisoinnille: sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä havainnollistaa hienosti sivusto http://electricitymap.tmrow.co/Suomen osalta lukema vaikuttaisi olevan turhan pessimistinen, koska yhteistuotannossa kaikki päästöt on laskettu sähkölle (820 gCO2/kWh). Oikea tapa on jakaa päästöt sekä kaukolämmölle että sähkölle.


Visualisoinnin lähdekoodit ja datalähteet löytyvät Githubista ja datojen päälähde on ENTSOE.

Kommentit