Joukossa tyhmyys tiivistyy - sananvapauden uudet haasteet

Viestintäteknologian kehittyminen aiheuttaa uudenlaisia haasteita sananvapaudelle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. Peter Nymanin ohjelmassa oli eilen ajatuksia herättävää keskustelua Antero Vartian kanssa (ks). Yksi Vartian hyvä huomio on muutos, jossa poliitikot ja muut äänensä kuuluviin haluavat löytävät kuulijakuntansa aiempaa suoremmin sosiaalisen median kautta.

Tällaisessa mallissa kullekin kohdeyleisölle voi puhua asioita, joita he haluavat kuulla. Omia mielipiteitä ei tarvitse enää keskiarvoistaa ja salonkikelpoistaa jotta viesti menisi perille perinteisen median kautta.

Tämä ilmiö vaikuttaa silmiinpistävän tutulta. Sosiaalisesta mediasta löytää keskustelukerhoja joissa sallittujen näkökulmien kirjo on varsin kapea (ks). Esimerkiksi useissa Facebook-ryhmissä kyseisen joukon ajattelun vastaiset avaukset poistetaan, suljetaan tai esittäjää kohtaan hyökätään erikoisilla ja rajuilla tavoilla.

Yhteiskunnallisen keskustelun tasolla tämä tarkoittaa usein kovempaa kieltä ja äärimmäisempiä mielipiteitä puhujalta suoraan yleisölle aina populismiin saakka. Kukin näistä ajatuskuplista edustaa marginaalia. Ihmisen on hankala ymmärtää kyseisen ajattelun edustavan marginaalia vahvistusharhan ja muiden ajattelun harhojen vuoksi (ks).

Ongelmaksi muodostuu myös se, ettei kärkevää puhetta kuunnelleet enää löydä toisiaan ja ratkaisut muuttuvat yhä hankalammaksi.

Samaa aihepiiriä pohti yhteiskunnallisesta hedelmättömästä keskustelusta kertova kirja Paljon liikkuvia osia (ks). Olen miettinyt asiaa myös Helsingin yleiskaavaan liittyen (ks), demokratiaan ja vuorovaikutukseen liittyen (ks) sekä epäsuoremmin monissa muissa teksteissä.

Aiemmin äänensä kuuluviin haluavat olivat hajallaan mutta nykyään he löytävät toisensa. Näkökulman kovaäänisyys ja argumenttien äärimmäisyys ei ole mikään tae siitä, että näkökulma olisi laajasti hyväksytty. Toisaalta se ei ole myöskään tae sitä vastaan. Yhteiskunnallisessa keskustelussa etenkin päätöksenteon eräänlainen "kuurous" helposti kärjistää näkökulmia.

Kommentit