Helsingin seudun väestöhistoria 1900 - 2017

Helsingin seudun väestön historiatietoja on saatavissa monesta lähteestä erillisinä aikasarjoina. Helsingin kaupungin järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori on kerännyt aineistoja yhteen ja antoi luvan julkaista tiedot (Taulukko, Kalvot).

Helsingin seudun väestö 1900 - 2017

Helsingin kantakaupungin osuus Helsingin seudun väestöstä 1900 - 2017

Tätä aineistoa ei voi julkaista virallisena tilastona, koska tiedot on koottu eri lähteistä, alkupäästä joiltakin osin 5-vuotisaineistosta ja etenkin kehyskunnissa on käytetty mm. Wikipediaa. Suuressa kuvassa tämä ei haittaa. Aineistosta pitää kiittää entistä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpista, jolle piti aiheesta kuin aiheesta toimittaa vähintään 50 vuoden pituinen aikasarja.

Muutamia omia huomioitani aikasarjasta:
  • Toisen maailmansodan jälkeen Helsingin väkiluku kasvoi hyppäyksenä noin 100 000 ihmisellä josta puolet alueliitoksina
  • Helsingin nopea kasvu jatkui 1970-luvun alkuun saavuttaen 520 000 asukkaan tason
  • Muut Helsingin seudun kunnat ovat pääosin kasvaneet 1970-luvun alun jälkeen

Kommentit