Pasilan tyhjä rautatietunneli: mahdollisuus pyöräilybaanalle tai pikaratikalle

Helsingissä Itä-Pasilan alittaa kymmeniä vuosia lähes ilman käyttöä ollut rautatietunneli (kuvia, video). Teollisuuskadun päätä on hiljattain voimakkaasti uusittu mutta rautatietunneli on toistaiseksi jäämässä ilman käyttöä. Asia nousi taas mieleeni kun tunnelin Kumpulan päässä on noussut raitiovaunulinja keskusteluun (uutinen, hel.fi) kun muutamaa vuotta aiemmin vastaava hanke bussikatuna kaatui (tolkku).

Muutama ehdotus nousee mieleen:
  1. Voiko tunnelin läpi vetää raitiovaunulinjan?
  2. Voiko tunnelia käyttää pyöräilybaanana?

Tunnelin läpi ratikka
Nyt ehdotetussa muodossaan Kumpulanlaaksoon ehdotettu ratikka ajaisi Itä-Pasilan läpi maan päällä. Hyvänä puolena linjan pysäkkejä tulisi asuin- ja työpaikka-alueelle. Vaihtoehtoinen tapa olisi vetää ratikka maan alla Pasilan alta mahdollisesti osin vanhaa rautatietunnelia hyödyntäen. Tällöin ei tarvitsisi ylittää Mäkelänkatua ja matka-aika olisi lyhyempi kuin muun liikenteen seassa maan päällä. Olisi myös mahdollista rakentaa maan-alainen pysäkki Pasilaan ratikalle.

Tunneli pyöräilybaanaksi
Toisena vaihtoehtona olisi käyttää tunnelia pyöräilybaanana. Viime vuonna (2016) tunnelin muuttamista pyöräilybaanaksi käsiteltiinkin Helsingissä valtuustoaloitteena. Kaupunkisuunnittelulautakunta otti asiaan kantaa muutamaan otteeseen (2016, 2017) ja heidän mukaansa ongelma on korkea nousu Ratapihantien yli Itä-Pasilan päässä.

Autoja varten on rakenteilla Ratapihantien ja junaradan alittava tunneli. Pyöräilyn kannalta olisi (ollut) kätevää liittää rautatietunneli pääjunaradan vartta kulkevaan olemassaolevaan pyöräilylinjaan. Tällöin poistuisi yksi este (mäki) pyöräilyn tieltä, kun ei tarvitsisi nousta korkealle Itä-Pasilaan laskeutuakseen takaisin Kumpulan laaksoon.

Loppuhuomio

Asiaan varmasti liittyy muitakin dokumentteja ja suunnitelmia vuosien varrelta joista en ole tietoinen. Onko näitä esittämiäni vaihtoehtoja käsitelty kun Teollisuuskadun suurta remonttia suunniteltiin? Kuulen mieluusti vinkkejä mitä asiaan liittyen.

Tuntuu joka tapaukselta hölmöltä seisottaa tunneleita ilman käyttöä Helsingissä kymmeniä vuosia. Päivittäin pyöräilevänä tunnelissa ajaminen tuntuu merkittävästi miellyttävämmältä verrattuna suureen osaan nykyistä pyöräilyverkkoa risteyksineen, heikkoine päällysteineen, mäkineen, huonoine ylläpitoineen ja Helsingin vaihteleva sää huomioiden.

Helsingissä on hyvät mahdollisuudet pyöräillä mutta aina on vara parantaa.

Edit 15.10.2017: Sain tekstiin hyvin kommentin kaupungin liikenneinsinööriltä: 

Kysymys on erittäin aiheellinen, koska vanha rautatietunneli on suunnittelun lähtötilanteessa muodostanut oivan yhteyden Kumpulan ja kehittyvän Pasilan välille. Teollisuuskadun jatketta (Ratapihantien ali) koskevat ratkaisut johtivat lopulta siihen, ettei tunnelin kautta suunnitellulle pyörätieyhteydelle saatu riittävää tilaa yhdistyä maanpäälliseen pyöräverkkoon. Luontevin ja toimivin ratkaisu olisi käytännössä tarkoittanut pyörätieyhteyden jatkamista Ratapihantien alitse (Teollisuuskadun pohjoispuolella pysytellen), mikä olisi edellyttänyt hieman massiivisempia alitusratkaisuja kyseisessä paikassa. Ratapihantien alituksessa päädyttiin kuitenkin autoliikenteen osalta hyödyntämään olemassa olevaa tunnelia, johon nippa nappa saatiin mahdutettua autokaista suuntaansa.

Valitut ratkaisut asettavat nyt merkittäviä reunaehtoja. Suurimpana ongelmana näen itse sen, ettei Pasilan veturitallien puolelle ole enää mahdollista luoda toimivaa pyöräyhteyttä kohtuullisin kustannuksin. Teknisesti Kumpulan ja Teollisuuskadun välisen tunneliosuuden hyödyntäminen ei liene mahdotonta, mutta yhteys muodostuisi torsoksi ilman järkevää jatkuvuutta. Teollisuuskadun kohdalla on suuret korkeuserot tunnelin suuaukon ja katutason välillä, joten pienessä tilassa yhteys maanpäälliseen pyörätieverkkoon pitäisi järjestää kierrerampilla. Kaikkiin relevantteihin suuntiin jatkaminen tarkoittaisi suurta matkavastusta ylämäkien muodossa. Tämänlainen järjestely olisi siksi kaukana optimaalisesta. Tarkkoja vaikutuksia ja hyötyjä en kuitenkaan osaa sanoa, koska en ole sittemmin paneutunut tämän päivän tilanteeseen. Asiaa on kuitenkin selvitelty suhteellisen hiljattain aiheeseen liittyneen valtuustoaloitteen vuoksi. Vastaus lienee ollut kielteinen.


Summa summarum mahdollisuudet olemassa olevan rautatietunnelin hyödyntämiselle ovat tässä vaiheessa heikot. Suunnaton mahdollisuus jätettiin aikanaan hyödyntämättä kun suunnittelua hätiköitiin nykyisille urille. Oikeat ja mielestäni ilmiselvät ratkaisut jätettiin tämän suunnittelukokonaisuuden osalta tekemättä silloin kun kaikki vaihtoehdot olivat avoinna. Valitettavasti.


Ratikan osalta vanhaa ratatunnelia hyödyntävä linjausvaihtoehto ei ole muodostunut yhtä houkuttelevaksi, sillä alueen maankäytön painopiste sekä yksittäiset tärkeät toiminnot (asema, messukeskus) sijoittuvat liiaksi pohjoiseen.

Kommentit