Ketkä kesämökkeilevät

Suomessa on väkilukuun nähden eniten kesämökkejä Euroopassa (SYKE, FCG, Tilastokeskus, Hiltunen&Rehunen). Ketkä Suomessa kesämökkeilevät ja missä mökit sijaitsevat?

  Mökkeilijöitä on Suomessa niin paljon, ettei mikään yksittäinen tekijä selitä ketkä mökkeilevät. Yksittäinen numero tai otsikko saattaa jopa johtaa ajattelua harhaan. Kuvista nähdään, että esimerkiksi seuraavat otsikot ovat totta: "Mökin omistaja on keskimäärin eläkeläinen" ja "Eniten mökkeilevät 25-35-vuotiaat." Näistä välittyy melko erilainen viesti.

Mökeille liikutaan pääosin autolla ja aiemmin mietin ketkä Suomessa omistavat autoja. Voisi mutuna kuvitella, että autottomat käyttävät myös vähemmän kesämökkejä. Aivan suoraviivainen yhteys ei kuitenkaan ole, sillä omakotitalossa asuvat käyttävät mökkejä hieman kerrostaloasujia vähemmän vaikka autoja omakotitaloasujilla on enemmän. Sekä auton että kesämökin omistaminen korreloi kohtalaisesti tulotason kanssa - suurituloisilla on enemmän mökkejä ja autoja.

Toisaalta tiiviissä kaupungissa on keskimäärin vähemmän autoja asukkia kohden mutta sieltä käydään mökeillä enemmän kuin haja-asutusalueilta. Ainakin Helsingin seudulta mökkiä lienee epätyypillistä omistaa jos ei ole autoa. Auton omistaminen myös laskenee kynnystä käyttää mökkiä vaikka omaa ei olisikaan.

Helsingin väestörakenne myös poikkeaa Suomen keskiarvosta jatkuvan opiskelijavirran vuoksi: ikärakenne painottuu nuoriin aikuisiin ja kotitalouksien koko henkilöissä on maan keskiarvoa pienempi. Helsingissä yliedustettu nuorten aikuisten ryhmä omistaa keskiarvoa vähemmän autoja ja mökkejä.

Kommentit