Kaikkien minivesivoimaloiden lunastus noin 100 miljoonaa

Tällä viikolla uutisoitiin näyttävästi Hiihtolanjoen vesivoimaloiden purkamisesta ja joen vapautumisesta lohikaloille (Imatralainen, HS, Yle, TalouselämäSaimaa). Hiljattain on pohdittu kaikkien Suomen minivesivoimaloiden purkamista ja hallitusohjelmassa on osoitettu 18 miljoonaa patojen purkamiseen.

Jäin miettimään paljonko maksaisi lunastaa kaikki Suomen minivesivoimalat ja vapauttaa joet virtaamaan niiden osalta vapaana. Kuinka pitkälle hallitusohjelman varat riittävät? Ei sattunut silmään tästä numeroita joten laadin arvion muutaman asiantuntijan vinkkien perusteella.

Toteutuneista kauppahinnoista (YleImatralainen) ja voimaloiden tiedoista haarukoiden kaikkien Suomen minivesivoimaloiden (alle 1 MW) lunastaminen maksaisi noin 90 - 135 miljoonaa euroa. Arvio perustuu siihen että voimalan arvo on 20-30 vuoden tuotanto 30 €/MWh sähkön hinnalla.

Todetaan siis että lunastus maksaisi noin sata miljoonaa euroa. Tällä purettaisiin noin 80 vesivoimalan patoa Suomesta. Nykyinen hallitusohjelma kattaa tästä viidesosan.
Paljonko vesivoimaloiden lunastuskustannukset olisivat vesistöittäin ryhmiteltynä kaikki voimaloiden kokoluokat huomioituna? Kuusi suurinta jokea vastaa 97% sähköntuotannosta. Vastaavasti pienimmästä päästä katsottuna sadalla miljoonalla saisi lunastettua 16 vesistön kaikki vesivoimalat. Rinteen hallitusohjelman 18 miljoonalla saisi lunastettua kahdeksan vähiten sähköä tuottavan vesistön voimalat.


Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi WWF:n tukemasta videosta vaelluskaloista ja vesivoimasta. Käsittelin aiemmassa kirjoituksessani laajemmin vesistöjen hyödyntämisen ympäristövaikutuksia. Suosittelen myös Ylen dokumenttia Lokan tekojärvestä.

Kommentit