Miksi Hitas luotiin ja nopeuttiko se Helsingin kasvua

Hitas-järjestelmästä on keskusteltu viime aikoina (HS, Soininvaara) ja mikäli aihe kiinnostaa niin suosittelen lukemaan kirjan nimeltä Herkkä hitas. Minkälaisessa tilanteessa Hitas-järjestelmä aikanaan luotiin ja mitkä sen vaikutukset olivat? Palataanpa hetkeksi 1970-luvun lopulle.
  • "Helsingin kaupunginhallitus oli 1967 tehnyt suunnittelupäätöksen, jonka mukaan Helsingissä tuli vuonna 1980 olla 600 000 asukasta. Se oli olevinaan maltillinen luku, sillä aiemmin demografiset väestöennusteet olivat tulleet jopa noin 765 000:n lukemaan. Todellisuus oli kuitenkin karu: vuonna 1980 helsinkiläisiä oli noin 485 000. Voimistuvat naapurit, Espoo ja Vantaa, vetivät väkeä." (Herkkä hitas)
Hitas-järjestelmä siis luotiin tilanteessa jossa Helsinki oli menettänyt asukkaita koko 1970-luvun ja kaupungin kasvua hidastivat yleisen käsityksen mukaan liian korkeaksi nousseet asuntojen hinnat. Hitas-järjestelmän suurin vaikutus oli 1980-luvulta 1990-luvun puolivälin paikkeille saakka jolloin asuntoja valmistui eniten.

Jaakko Stauffer kommentoi Hitas-järjestelmää: "Kaupungin omissa selvityksissä hitasten on arvioitu parantaneen lapsiperheiden asumisoloja. Ilman hitaseja halutuimmatkin asuinalueet olisivat rakentuneet hitaammin" (Herkkä hitas). Lukuiset tekijät vaikuttivat siihen että Helsingin väestö kääntyi kasvuun 1980-luvulla ja Hitas oli vain yksi aiheesen vaikuttanut tekijä.

Miltä Hitas-järjestelmä näyttää Helsingin talouden kannalta? Helsingissä on asukkaiden tuloluokissa suuria eroja ja esimerkiksi kaupungin vuokrataloissa keskimääräinen tulotaso on puolet pienempi kuin omistusasunnoissa asuvilla. HS artikkelissa ei eritelty erilaisia asumismuotoja ja tuloluokkia mutta karkeasti hitaseissa asuu hieman vapaarahoitteisia omistusasujia pienituloisempi joukko ihmisiä.

Hitas-järjestelmässä annetaan tontinvuokrasta pieni alennus (noin 0,5 €/m2/kk). Suuruusluokan ja Helsingin kaupungin tulorakenteen ymmärtämiseksi yksi omistusasuja tuottaa kunnallisverona noin 30 kertaa Hitas-tontinalennusta suuremmat tulot. Pienikin kaupungin kasvun nopeutus omistusasujien tuloluokassa ylittää Helsingin talouden kannalta Hitas-järjestelmän tonttialennuksen menot.


Kommentit