Imperial College ja epidemian estimointi kuolleisuudesta

Imperial College on tällä viikolla julkaissut tutkimuksen politiikkatoimien vaikutuksesta tarttuvuuslukuun. Politiikkatoimia ja niiden vaikutuksia on visualisoitu mielenkiintoisella tavalla.

Tutkimuksessa epidemian laajuus on johdettu kuolleisuudesta (bottom-up) hienojakoisella menetelmällä. Tuloksiin tuo mielestäni epävarmuutta viiveellä tulevan kuolleisuuden käyttö ainoana ankkurina. Kuinka luotettavaa tämä data yksinään käytettynä on? Ilmeisesti tutkijoilla ei ole ollut käytössä riittävän yhteismitallista ja uskottavaa dataa tehohoidon paikoista ja varmistetuista koronavirustartunnoista.

Kokeilin samaa Suomen datasta mutta tulokset tuntuivat kovin epävarmoilta. Esimerkiksi tartuntojen profiili on vino koronan riskiprofiiliin nähden. Vaikka data yllä olevassa "mittari / ankkuripinossa" ei ole yhtä tasalaatuista, käyttäisin muita kerroksia epidemian laajuuden arvioinnissa jollain sopivalla menetelmällä.

Tulokset ovat tästä huolimatta mielenkiintoisia.

Kommentit