Voisiko Helsingin keskustan lumet sulattaa

Helsinkiin satoi noin puoli metriä lunta muutaman päivän aikana tammikuussa 2021. Helsingissä lunta kaadetaan mereen erityisesti kun lunta tulee nopeasti suuri määrä. Ympäristöministeriö on pohtinut pitäisikö lumen kaataminen mereen kieltää. Helsinki piti innovaatiokilpailun lumen käsittelystä jossa sulatus oli mukana useassa esityksessä. 

Tehdään karkea laskelma siitä jos sulatettaisiin tammikuussa 2021 satanut lumi


Lunta keskustan alueelle tuli luokkaa 10 miljoonaa kuutiometriä. Kaikkea lunta ei kolata tai kerätä pois eli tämä laskelma kertoo lähinnä poikkeuksellisen lumisateen ylärajan. Muutamia huomioita tuloksesta:

  • Energian hinta ei ehkä olisi ongelma koska kuljetuskustannukset ovat joka tapauksessa suuret
    • Ilmeisesti rekkalastillisia ajetaan usein luokkaa 100 000 kappaletta
    • Innovaatiokilpailun ehdotuksissa on ehdotettu erilaisia hukkalämpölähteitä sulatukseen
  • Sulatusteho voisi suuren lumimäärän tullessa olla haaste 
    • Laskelman 100 MW ei ole ihan pieni teho ja sillä lumen sulatus kestäisi yli kuukauden
    • Miljoonat kuutiometrit pitäisi siis välivarastoida sulatuspaikkaan
Tällaisissa poikkeusoloissa lumen kaataminen mereen vaikuttaa helpoimmalta ratkaisulta. Mikäli lumen kaato mereen jostain syystä kiellettäisiin, poikkeustilanteissa kannattaisi miettiä muita ratkaisuja kuin lumen sulatusta keskusta-alueella. Esimerkiksi lumen laivaamista proomuilla tai kuljettamista rekoilla keskusta-alueen ulkopuolelle sulatuspaikoille.

Kommentit