Tuulivoimaloiden kasvu

Tuulivoimaloiden mittasuhteet ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Esimerkiksi Tanskassa keskimääräisen tuulivoimalan pyyhkäisykorkeus on 69 metriä (Tanskan rekisteri) ja Suomessa uusien voimaloiden puolestaan 200 - 230 metriä. Seuraavassa kuvassa oikeassa laidassa on keskimääräinen tanskalainen tuulivoimala, vasemmalla nyt Suomeen rakennettava tyypillinen voimala ja mukana myös mittasuhteita varten Helsingin olympiastadionin torni:
Kuva: Tuulivoimaloiden kasvu [Valokuvia]

Tuulivoimaloimaloiden mittasuhteiden kehitys:
  • Tanskassa tuulivoimalan keskimääräinen napakorkeus on 45 metriä ja myös mediaani on 45 metriä (Tanskan rekisteri) ja Kalvosarja Tanskan tuulivoimarekisteristä. Roottorin halkaisijan keskiarvo on Tanskassa 48 metriä ja mediaani 44 metriä. Tanskalaisen voimalan keskipyyhkäisykorkeus on 69 metriä.
  • Vuonna 2001 helsinkiin suunniteltiin merituulivoima-alueita. Tällöin voimaloiden pyyhkäisykorkeus oli hieman yli 100 metriä (Helsingin tuulivoima). Helsingin havainnekuvista voi tarkastella silloisten voimaloiden kokoa.
  • Nyt tällä hetkellä Suomeen rakennetaan teollisia tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 - 170 metriä ja pyyhkäisykorkeus 200 - 230 metriä.
  • Yhdysvalloissa 1980-luvulla 73 metrinen voimala aiheutti meluongelmia (Tuulivoimamelu: Tuulivoiman meluongelma selvitettiin jo 1980-luvulla)
Melko usein keskusteluissa vilkkuu vertailut muihin maihin: Tanskassa sitä, Tanskassa on tutkittu tätä... On hyvä katsoa tuota kuvaa ja muistaa mitä verrataan toisiinsa. Tanskaan teollisen mittaluokan yli 2.5 MW turbiine alettiin käytännössä asentamaan vuonna 2009 ja yhteensä kaikista asennetuista turbiineista 5% on näitä suuria teollisia voimaloita.

 Kuva: Tanskaan asennetut teollisen luokan yli 2.5 MW tuulivoimalat

Kommentit