Miksi Venäjä tukisi uusiutuvaa energiaa?

Tänään uutisoitiin uudesta Lappeenranan teknisen yliopiston tutkimuksesta liittyen Venäjän uusiutuvan energian mahdollisuuksiin (LUT: Venäjä uusiutuvan energian kilpailukykyisimpiä alueita tulevaisuudessa, Talouselämä 30.12.2015

Samojen tutkijoiden aiempia kalvosarjoja ei tietojeni mukaan ole julkaistu vertaisarvioinnin kautta, vaan jostain syystä näitä pohdintoja toimitetaan suoraan julkisuuteen. Edellisistä vastaavista laskelmista Suomen osalta löytyy arviointia esimerkiksi täältä (PassiiviIdentiteetti: Energiaskenaarioita Lappeenrannasta…miljardeja sinne miljardeja tänne). Aalto-yliopiston tuoreissa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa on päädytty aivan erilaisiin tuloksiin tuulivoimatuotannon kustannustehokkaasta määrästä Suomessa [Zakeri, 2015].


Ote uutisoinnista:
  • "Tutkimuksen mukaan sataprosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä Venäjän alueella on 50 prosenttia edullisempi kuin uusimpaan eurooppalaiseen ydinvoimaa --"

Vertailukohdat tuntuvat tarkoitushakuiselta. Luottamukseni mainittujen herrasmiesten mallinnuksiin on vaatimaton enkä pidä tuotosta lukemisen arvoisena ennen kuin se on vertaisarvioitu. Mainitun kritiikin lisäksi nämä skenaariot nojaavat esimerkiksi synteettisen metaanin käyttämiseen energia- ja sähkövarastona. Synteettisen metaanin tuottamiseen liittyy ongelma hyötysuhteen kanssa eli säiliö hukkaa energiaa melkoisesti. Lisäksi sähkö muuttuu vähempiarvoiseksi metaaniksi (Ikiliikkuja ilmasta).

Venäjä kyllä pohtii millä tavalla se voisi hyödyntää Euroopassa saatavilla olevan uusiutuvan löysän rahan. Yhdestä lähteestä saamieni tietojen mukaan Suomeen on juhannuksen 2015 jälkeen tuotu rajan yli kasvava määrä hyvälaatuista venäläistä turvetta ja erityisesti metsähaketta. Asiasta ovat uutisoineet myös alan suomalaiset yrittäjät (Linkki).

Biomassaa poltetaan toki voimaloissa mikäli tukitaso nostetaan sopivalle tasolle suhteissa muihin polttoaineisiin (Tilastokeskus: voimalaitospolttoaineiden hinnat). Biomassa todennäköisesti irtoaa sieltä mistä se on halvimmalla ja helpoimmalla irti otettavissa. Britannian hiilivoimalaitoksia on muutettu polttamaan biomassaa mutta polttoaine laivataan pääosin Yhdysvalloista (Drax: hiili- vai tukinielu?).

Venäjä tuottaa kyllä uusiutuvaa energiaa vientiin jos siitä saa korkeamman hinnan kuin perinteisistä lähteistä. Venäläinen uusiutuva energia on hyvin todennäköisesti kilpailukykyistä eurooppalaiseen uusiutuvaan energiaan verrattuna.

Euroopassa valtiot pyrkivät laskemaan energian hintaa rajojensa sisällä. Yksi syy on houkutella yrityksiä valmistamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita vientiin. Tällöin eurooppalaisen valtion voi jossain tilanteessa olla taloudellisesti kannattavaa tukea vaikkapa sähköntuotantoa, jotta esimerkiksi teräs tehtäisiin yhä kyseisessä maassa ja vietäisiin ulkomaille. Oletuksena on, että korkeamman jalostusasteen tuotteista jää maahan suurempi hyöty kuin energiatuet syövät. Asiasta kirjoittaa hiljattain esimerkiksi Eija-Riitta Korhola (Kilpailukyky, moikka) kritisoiden puhtaan terästeollisuuden pakkosiirtoa saastuttavampin maihin. Itse kirjoittelin hieman aihetta sivuten tuulivoimainvestointien kansantaloudellisesta näkökulmasta (Kauppataseesta tuulee piilovelkaa).

Venäjä on energiapuolen banaanivaltio eli heillä ei ole syytä tukea omaa energiatuotantoa tehdäkseen muusta viennistä kilpailukykyisempää - koska sitä muuta vientiä ei merkittävässä määrin ole olemassa.

Kommentit