Kohta sata vuotta lehmänhäntiä - Miksi Tilastokeskuksen väestöennusteita ei pidä käyttää

Suomen väestö on kasvanut viimeisen kahdensadan vuoden aikana miljoonasta yli viiteen ja puoleen miljoonaan ihmiseen. Koita hetketksi asettautua ennustajan asemaan ja arvaa mihin suuntaan väestö voisi jatkossa kehittyä?

Muutamana historiallisena poimintana Z. Topelius arvioi vuonna 1855 että Suomen väkiluku nousisi 5,5 miljoonaan vuonna 1955. Varsin oikean suuntainen arvio! Vuonna 1928 professori J. E. Rosberg arvioi että väkiluku vuonna 1955 olisi 4,5-5,0 miljoonaa.

Sen sijaan Tilastokeskus ja tätä edeltänyt Tilastollinen päätoimisto ovat laatineet Suomessa virallisia väestöennusteita kohta sadan vuoden ajan joista näytteet alla olevassa kuvassa. 


Kun vertaat ennusteita toteumaan niin huomaat heti, että väestö kasvaa puksuttaa, mutta vuodesta toiseen ennustetaan lehmän hännän tapaan laskevaa väestömäärä. 

Lyhyesti sanottuna: Tilastokeskuksen käyttämä ennustemalli on pidemmän tähtäimen väestöennusteita ajatellen kokolailla käyttökelvoton. Tällä menetelmällä ei ole saatu eikä tulla saamaan luotettavaa pitkän tähtäimen ennustetta väestön määrästä. Sadan vuoden heikon ennustetarkkuuden lisäksi ennustemallin rakenne ja oletukset eivät vakuuta.

Ennustemalli ei yritä mallintaa yleisiä vääjäämättömiä kehitystrendejä eikä edes tehtyjä päätöksiä. Suomi liittyi 1990-luvulla Euroopan Unionin ja vapaan liikkumisen Schengen sopimuksiin mutta maahanmuutto tuli ennustemallille täytenä yllätyksenä. Suomen BKT on nyt noin 50-kertainen 1960-lukuun verrattuna, mutta valtavan vaurastumisen vaikutukset elinikään tulivat mallille täytenä yllätyksenä. Ja niin edelleen.

Yksi historiallinen syy miksi näitä ennusteita ylipäätään laaditaan, on ilmeisesti ensimmäisestä kohuennusteen ("ei koskaan neljää miljoonaa asukasta") saama valtava huomio, jota kutsuttiin kaikkien aikojen suurimman julkisuuden saaneeksi tieteelliseksi esitelmäksi. Ennustamisen kannalta toki sikäli murheellista, että väestö kehittyi täysin eri tavalla, mutta menetelmän lehmän häntien perinne on jäänyt elämään.


Tilastokeskuksen tehtäviin ei kuulu epäluotettavan tai harhaanjohtavan tiedon tuottaminen. Suurin osa väestöennusteiden käyttäjistä ei ymmärrä miten heikkolaatuisesta tiedosta pidemmällä aikajaksolla on kyse. Suosittelen että nykymallissaan tämä ennustaminen joko lopetetaan kokonaan, tai sen puutteet alleviivataan aineistojen käyttäjille. Tai sitten katkaistaan ennuste vaikka 20 vuoden päähän koska siitä eteenpäin ennuste on laadultaan heikko.

Palataan alun kysymykseen: mihin suuntaan Suomen väestö kehittyy? Tähän asti Suomen väestö on kasvanut Suomen sodasta, kolerasta, nälkävuosista, sisällisodasta, I & II maailmansodasta ja ruotsiinmuutosta huolimatta. Miten tästä eteenpäin? Tilastokeskus tarjoaa taas lehmän häntää.

Lukemista:


Kommentit