Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2015.

Sähköntuotannon korrelaatiot: laskeeko tuulivoima sähkön hintaa?

Kuva
Tein tämän analyysin tutkiakseni vaikuttaako Suomen tuulivoiman tuotanto laskevasti sähkön hintaan tuntitasolla.

Energiateollisuus julkaisee nykyään Suomen sähkön tilastoja tuntitasolla. Nämä tilastot sisältävät eri tuotantomuotojen tuotantomäärät. Mukana ovat myös sähkön tuonti- ja vientitilastot. Yhdistin Energiateollisuuden vuosien 2013 ja 2014 tilastoihin Nordpoolista Suomen sähkön hinnat.

Koska aineisto on tuntitasolla, tarkastin aluksi sähkön keskimääräisen käytön ja sähkön keskimääräisen hinnan vuorokauden tunneittain. Profiili näyttää tältä (klikkaa kuvaa):

Kuva: Sähkön keskimääräinen kulutus tunneittain 2013 ja 2014

Kuten profiilista näkyy, sähkön kulutus nousee aamulla, hieman notkahtaa päivällä ja laskee illalla. Sähkön hinta seuraa jossain määrin kulutusta joskin hinnan heilahdus päivällä on kulutuksen heiluntaa suurempi. Lisäsin aineistoon aikasarjat matalan käytön "yösähkön" (klo 22-06) ja korkean käytön "päiväsähkön" (07-21) välistä erottelua varte…

TEM ja ylimääräiset miljardit

Kuva
Kommentoin tässä tekstissä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laskelmaa. Todellisuus voi helposti tulla 50% laskelmaa kalliimmaksi veronmaksajille - ja nyt puhutaan miljardeista.

TEM on lähettänyt tuulivoiman tukijärjestelmän muuttamista koskevan lakimuutosesityksen lausunnolle. Lisäksi liitteenä olevista laskelmista löytyy tarkemmat perustelut aiheesta: "HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta".


TEM kertoo, että nimellis- ja pätötehon erosta johtuen 6 TWh tuulisähkön sijasta olisi 2500 MVA kapasiteetilla toteutumassa 10% pienempi määrä eli 5,4 TWh vuosittain. Tästä voi laskea TEMin näkemyksen tuulivoiman kapasiteettikertoimesta Suomessa ja se on 24,7%.

Energiaviraston Satu-järjestelmästä Q1/2015 toteutunut kapasiteettikerroin on 34,2% laskettuna MVA nimellistehosta. Mitä tämä tarkoittaa kustannusten osalta?

TEM: "Tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettava tuotantotuki olisi vuonna 2020 arviolta 210 - 225…