Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2015.

Syöttötariffin kustannukset paisuvat

Tuulivoiman yritystukia maksetaan pääosin syöttötariffin muodossa. Syöttötariffin kokonaiskustannuksiin Suomen kannalta vaikuttaa kaksi keskeistä parametria: kapasiteettikerroin ja sähkön hinta. Molemmat parametrit ovat kehittyneet eri tavalla kuin syöttötariffia suunniteltaessa oletettiin. Tästä syystä syöttötariffista saattaa tulla Suomelle huomattavasti arvioitua kalliimpi.

Kapasiteettikerroin määrittää kuinka paljon sähköä tuotetaan nimelliseen 2500 MW kapasiteettiin nähden. Suomeen rakennetaan nyt maailman suurimpia tuulivoimaloita. Näillä voimaloilla kapasiteettikerroin on aiempaa korkeampi. Tuulivoimayhtiöt ilmoittavat yleisesti 37 - 40% kapasiteettikertoimia ja alkuvuoden toteumissa liikutaan samalla tasolla.

Sähkön hinnassa tuulivoimalalle taataan vakiohinta tuotetusta sähköstä 12 vuoden ajan. Tämä vakiohinta on nyt 105,3 €/MWh ja jatkossa 83,5 €/MWh. Korvaus maksetaan pörssisähkön ja vakiohinnan erotuksena. Pörssisähkölle alarajaksi on asetettu 30 €/MWh. Sähkön hinta oli sy…

Kun kohtuus unohtui

Kuva
Kun tuulivoimasta unohtui kohtuus Max Weberin kuuluisan teorian mukaan kapitalismin synnyssä protestanttinen kalvinistinen loputon tarve näyttää menestystä yhdistyi työetiikan muodossa mammonan keräämiseen aiheuttaen tämän kohtuuden puutteen. Kapitalistinen toimintamalli vaatii arvopohjaisen ja eettisesti kestävän yhteiskunnan ympärilleen. Tällöin tilanne ei riistäydy hallinnasta.

Tuulivoimaa on rakenneltu Suomessa satoja vuosia. Esimerkiksi vuosina 2001-2002 Helsinki laati Suomen suurimman virkakoneiston tukemana ammattimaisen arvion Helsingin eteen sijoitettavista tuulivoimapuistoista. Tämä on todennäköisesti Suomen ainoa vastaava, joka kestää kansainvälisen tason vertailun. Päättäjät miettivät ja päättivät, että hyödyt ja arvokompromissit eivät ole sopivassa suhteessa. Yhtään voimapuistoa ei Helsinkiin ole rakennettu. Tieto levisi noin sadan kilometrin säteellä Helsingistä.

Helsingin analyysi on ammattitaidon, puolueettomuuden, eettisyyden ja yleisen laadun osalta omalla t…

Tuulivoima ja maan tapa

Kuva
Olen osallistunut monenlaiseen päätöksentekoon pienistä ryhmistä, yhdistyksistä, yrityksistä ja taloyhtiöistä alkaen. Tästä huolimatta oli vaikea ymmärtää mitä tapahtuu, kun tutustuin miten Suomessa pienissä kunnissa ajettiin tuulivoimahankkeita tukijärjestelmän loppumetreillä vuonna 2014. Tein tuolloin samat havainnot kuin muutama vuosi myöhemmin julkaistu Vaasan yliopiston tutkimus: tuulivoima-ala oli tuolloin päätöksenteon sekavuuden kannalta ongelmallinen toimiala.

...

Mitä tapahtuu kun pienet kunnat taistelevat kymmenien miljoonien eurojen tuulivoimahankkeista? Me suomalaiset olemme herkkiä osoittelemaan muualle sormella kunkin maan rakenteellisiin epäkohtiin erityisesti ihmisoikeuksiin ja demokraattiseen päätöksentekoon liittyen. Olemme liikuttavan sokeita, kun epäkohta asuu ja voi paksusti omassa keskuudessamme.

Tuulivoimahankkeisiin liittyvät toimintamallit ovat tuskin Suomessa uusia, mutta hankkeiden määrä on melko suuri. Tuulivoimaprojekteja on ollut valmisteilla yli 300 ka…