Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2015.

Syöttötariffin takuuhinta nykytiedoilla noin 50 €/MWh

Kuva
Suomen tuulivoiman syöttötariffiksi kutsutut Valtion tuulivoiman yritystuet perustuvat vuonna 2009 loppuraporttinsa jättäneen Syöttötariffiryhmän työhön. Työryhmä jätti aiheesta väliraportin (2009) ja loppuraportin (2009).

Loppuraportissaan työryhmä ehdottaa: "Työryhmä ehdottaa, että hallinnollisesti asetettavan tariffin tasoa tarkistettaisiin tarvittaessa. Tariffin tasoa tarkistettaisiin, jotta voitaisiin huomioida muuttunut kustannustaso, ja muutettu tariffitaso koskisi vain uusia tuottajia."

Työryhmän loppuraportin Taulukko 1 kertoo ryhmän käsityksen kustannustasosta vuonna 2009:

Kuva: Työryhmän arvio sen tuulivoimahankkeen kustannuksista, joka määrittää tariffitason
Tariffin taso olisi pitänyt tarkistaa jo vuonna 2011 ja monta kertaa sen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että huipunkäytönaika on paisunut uusissa voimaloissa aivan eri mittaluokkaan kuin tariffityöryhmä vuonna 2009 esitti. Seuraavassa syöttötariffin piirissä olevat merkittävät (yli 9 MW) toteutuneet Nordex, Ve…

Tuulivoimasähkön tuotantokustannukset romahtivat

Kuva
Aiemmin kirjoitin tuulivoimaloiden kapasiteettikertoimista Suomen ja Tanskan osalta. Tässä tekstissä yritän havainnollistaa mistä syystä Suomen tuulivoimalla tuotetun sähkön kustannukset ovat romahtaneet.

Tuulivoimalla tuotetun sähkön kustannukset riippuvat siitä kuinka paljon sähköä tuulivoimala tuottaa. Tuotetun sähkön määrä riippuu voimalasta ja tuulisuudesta. Tuotetun sähkön määrässä käytetään kahta käsitettä: huipunkäyttöaika tai kapasiteettikerroin ja ne tarkoittavat samaa asiaa: kuinka paljon sähköä voimalaitos vuodessa tuottaa.

Huipunkäyttöaika = Kapasiteettikerroin x 24 x 365

Tyypillisiä lukemia:
Jos huipunkäyttöaika on 2000 tuntia niin kapasiteettikerroin on 2000/(24*365)=23%Jos huipunkäyttöaika on 2600 tuntia niin kapasiteettikerroin on 2600/(24*365)=30%Jos huipunkäyttöaika on 2800 tuntia niin kapasiteettikerroin on 2800/(24*365)=32%Jos huipunkäyttöaika on 3300 tuntia niin kapasiteettikerroin on 3300/(24*365)=38%  Tuulivoimalaitos maksaa käytännössä saman verran oli sen kap…

Tukiwatti

Kuva
Suomen suurin syöttötariffialan yritys on Tuuliwatti. Kysymyksiä Tuuliwatista:
Arvaa montako työntekijää Tuuliwatilla on? Vastaus on: ei yhtään omaa työntekijää. Mikä oli Tuuliwatin liikevoittoprosentti vuonna 2014? Vastaus: 66,6%. Kysymys: kuinka suuren osan liikevaihdostaan Tuuliwatti sai yritystukena: vastaus noin 66%. Paljonko Tuuliwatti maksoi voitostaan veroja vuonna 2014? Vastaus: nolla euroa. Minne voitto katosi? Vastaus: ylimääräisiin poistoihin.
Vuonna 2014 Tuuliwatti tuotti sähköä 374 755 MWh. Sähkön markkinahinta oli noin 36 €/MWh jolloin Tuuliwatin markkinaehtoiseksi liikevaihdoksi tuli noin 13,4 miljoonaa euroa. Tuuliwatin liikevaihto oli kuitenkin 39,3 miljoonaa euroa, koska se sai valtion verotuloista kerättyjä yritystukia 25,8 miljoonaa euroa. Tuuliwatin liikevaihdosta 66% oli siis yritystukia ja 34% markkinaehtoista liikevaihtoa.

Tuuliwatin liikevoitto vuonna 2014 oli 26,1 miljoonaa euroa eli 66.6% liikevaihdosta. Tässä kohtaa kannattaa lukea taaksepäin: paljonk…

Kylmällä ei tuule

Kuva
Vanhan sanonnan mukaan jäätelön myyminen lisää hukkumiskuolemia. Hukkumiskuolemat kuitenkin selittää paremmin kesä, jolloin jäätelön syömisen lisäksi myös uidaan enemmän.Syöttötariffialan etujärjestö Suomen tuulivoimayhdistys (STY) väitti tänä vuonna, että Suomeen rakennettu tuulivoima laskee sähkön markkinahintaa Suomessa (STY 19.2.2015 ja Turun Sanomat 2.5.2015). STY:n laskelma löytyy verkosta ja sen on STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkosen mukaan laatinut Anonyymi Analyytikko, jonka nimeä tai työnantajaa ei voi kertoa julkisuuteen.

Vertaisarvioinnin hengessä tarkastan STY:n laskelman heidän omalla datallaan. STY:n väitteessä ei ole tämän datan pohjalta enempää järkeä kuin siinä, että jäätelön myyminen hukuttaisi ihmisiä.

Tarkastelin aiemmin kahden vuoden jakson tuulivoimatuotannosta ja sähkön hinnasta yhdessä muiden aikasarjojen kanssa. Analyysin lopputulos oli selvä: tuulivoima tuottaa sähkön vuorokauden sisällä väärään aikaan kun kysyntää ei ole. Hinta on öisin matalalla eikä s…

Tanskan kapasiteettikertoimia

Kuva
Kirjoitin aiemmin Suomen tuulivoimaloiden kasvaneista kapasiteettikertoimista ja miten TEM ei ole laskelmassaan näitä huomioinut.

Tanskassa julkaistaan hyvät tilastot tuulivoimaloista. Mukana on kaikki Tanskaan rakennetut tuulivoimalat 1970-luvun lopulta alkaen sekä niiden vuosittaiset tuotot.

Suomeen rakennetaan nyt suuria yli 3 MW tuulivoimaloita. Minkälaisiin kapasiteettikertoimiin vastaavat voimalat ovat Tanskassa yltäneet? Poimin aineistosta suuret voimalat. Jätin pois voimalat jotka on otettu käyttöön kesken vuotta, tai jotka ovat yli 10 vuotta vanhoja prototyyppilaitoksia. Tulokset vuosilta 2014 ja alkuvuodelta 2015:


Tanskan kapasiteettikertoimet 2015: voimalat yli 2.5 MW (vaaka-akseli: teho kW)
Tanskan kapasiteettikertoimet 2014: voimalat yli 2.5 MW (vaaka-akseli: teho kW)
Vuonna 2014 Tanskassa yli 2.5 MW voimaloiden kapasiteettikertoimien painottamaton keskiarvo oli 39%. Vuonna 2015 tammi-toukokuussa vastaava keskiarvo oli 42%.

Näinkin suurien voimaloiden napakorkeus on Tan…