Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2017.

Energiapolitiikassa on marssijärjestys

Maslowin hieman kiistelty teoria tarvehierarkiasta lähtee siitä, että tiukassa tilanteessa esimerkiksi tarve turvallisuuteen ajaa muiden tarpeiden ohitse. Vaikkapa hirmumyrskyä paetessa talo jätetään vartioimatta.

Jotain vastaavaa marssijärjestystä tuntuu olevan energiapolitiikan saralla. Valtio ei esimerkiksi nojaa liikaa maakaasuun, jos ainoa mahdollinen toimittaja on yksi naapurivaltio. Turvallisuus- ja ulkopolitiikka asettaa energiaratkaisuille reunaehtoja. Nuo reunaehdot voivat tuntua hieman oudoilta, jos energiaratkaisua tarkastelee vaikkapa vain taloudellisesta tai energiateknisestä näkökulmasta.

Turvallisuus- ja ulkopoliittisten suhteiden jälkeen energiaratkaisuissa vahvoilla on valtioiden välinen ja sisäinen talouspolitiikka. Jos naapurivaltio tai kaupunki meinaa saada edullisempaa energiaa ja sitä kautta hyvinvointietua, on eroa kurottava jollain tavalla umpeen.

Vasta turvallisuuden ja talouden asettamien reunaehtojen jälkeen jää tilaa esimerkiksi vaihtaa voimaloita saastut…

Robotti-imuri nosti siisteyden tasoa

Kuva
Perheeseemme saapui hiljattain uutena jäsenenä robotti-imuri. Robotti on hieman muuttanut työnjakoa siivouksessa sekä käsitystäni helposti saavutettavasta siisteyden tasosta. Siinä missä aiemmin sai motivoida itseään kerran viikossa tapahtuvaan imurointiin, nyt koko asunto imuroidaan joka päivä.

Kahden lapsen ja kahden kotieläimen huoneisto vaatii muutaman minuutin järjestelyn, ennen kuin imuri pääsee joka puolelle eikä jumitu tiettyihin esteisiin. Jos kaksikerroksisessa talossa järjestelyn tekee joka päivä, kuluu siivoukseen aikaa viikkotasolla laskettuna ehkä jopa saman verran, kuin kerran viikossa käsin imuroiden. Toisaalta talo on tämän jälkeen aina juuri imuroitu. Kynnys siivoamisen aloittamiseen on lisäksi pienempi, koska siivousvelkaa on ehtinyt kertyä vähemmän.
Meidän käyttämän robotti-imurin pääasiallinen käyttöliittymä on puhelimeen asennettava sovellus. Sovelluksesta voi paitsi käynnistää ja seurata imurin liikkeitä, myös nähdä kartan mikä alue on kulloinkin imuroitu. Esim…

Työhyvinvointi palveluna

Useampi yritys on ottanut käyttöön toimintamalleja, joista he käyttävät nimitystä johtaminen palveluna (LaaS, leadership as a service). Ajatuksena on osallistaa työntekijöitä vuorovaikutukseen minkälaisia työhyvinvointiin liittyviä palveluita he tarvitsevat. Sen sijaan, että kaikki odotukset kehityskeskustelusta elämänhallintaan kasattaisiin yhden esimiehen harteille, jaetaan vastuu organisaation sisällä tai jopa sen rajojen yli.

Esimerkkejä tarjotuista palveluista ovat esimerkiksi ajanhallinan, osaamisen kehittämisen, oman jaksamisen, stressinhallinan lisäksi perinteisen työelämän ulkopuolelle ulottuvia kokonaisuuksia, kuten taaperoiden unikouluja, perheeseen liittyvää neuvontaa, fyysisen hyvinvoinnin parantamisen palveluita, sekä linkedin-ansioluettelon muotoilua.

Tämä ajatuskulku ratkaisee sen ongelman, että asiantuntijavetoisessa organisaatiossa ei sälytetä kohtuuttomia odotuksia toiminnasta vastaaville henkilöille, mutta samalla työntekijät saavat halutessaan vastauksen noihin …