Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2017.

Energiapolitiikassa on marssijärjestys

Maslowin hieman kiistelty teoria tarvehierarkiasta lähtee siitä, että tiukassa tilanteessa esimerkiksi tarve turvallisuuteen ajaa muiden tarpeiden ohitse. Vaikkapa hirmumyrskyä paetessa talo jätetään vartioimatta.

Jotain vastaavaa marssijärjestystä tuntuu olevan energiapolitiikan saralla. Valtio ei esimerkiksi nojaa liikaa maakaasuun, jos ainoa mahdollinen toimittaja on yksi naapurivaltio. Turvallisuus- ja ulkopolitiikka asettaa energiaratkaisuille reunaehtoja. Nuo reunaehdot voivat tuntua hieman oudoilta, jos energiaratkaisua tarkastelee vaikkapa vain taloudellisesta tai energiateknisestä näkökulmasta.

Turvallisuus- ja ulkopoliittisten suhteiden jälkeen energiaratkaisuissa vahvoilla on valtioiden välinen ja sisäinen talouspolitiikka. Jos naapurivaltio tai kaupunki meinaa saada edullisempaa energiaa ja sitä kautta hyvinvointietua, on eroa kurottava jollain tavalla umpeen.

Vasta turvallisuuden ja talouden asettamien reunaehtojen jälkeen jää tilaa esimerkiksi vaihtaa voimaloita saastut…

Robotti-imuri nosti siisteyden tasoa

Kuva
Perheeseemme saapui hiljattain uutena jäsenenä robotti-imuri. Robotti on hieman muuttanut työnjakoa siivouksessa sekä käsitystäni helposti saavutettavasta siisteyden tasosta. Siinä missä aiemmin sai motivoida itseään kerran viikossa tapahtuvaan imurointiin, nyt koko asunto imuroidaan joka päivä.

Kahden lapsen ja kahden kotieläimen huoneisto vaatii muutaman minuutin järjestelyn, ennen kuin imuri pääsee joka puolelle eikä jumitu tiettyihin esteisiin. Jos kaksikerroksisessa talossa järjestelyn tekee joka päivä, kuluu siivoukseen aikaa viikkotasolla laskettuna ehkä jopa saman verran, kuin kerran viikossa käsin imuroiden. Toisaalta talo on tämän jälkeen aina juuri imuroitu. Kynnys siivoamisen aloittamiseen on lisäksi pienempi, koska siivousvelkaa on ehtinyt kertyä vähemmän.
Meidän käyttämän robotti-imurin pääasiallinen käyttöliittymä on puhelimeen asennettava sovellus. Sovelluksesta voi paitsi käynnistää ja seurata imurin liikkeitä, myös nähdä kartan mikä alue on kulloinkin imuroitu. Esim…

Työhyvinvointi palveluna

Useampi yritys on ottanut käyttöön toimintamalleja, joista he käyttävät nimitystä johtaminen palveluna (LaaS, leadership as a service). Ajatuksena on osallistaa työntekijöitä vuorovaikutukseen minkälaisia työhyvinvointiin liittyviä palveluita he tarvitsevat. Sen sijaan, että kaikki odotukset kehityskeskustelusta elämänhallintaan kasattaisiin yhden esimiehen harteille, jaetaan vastuu organisaation sisällä tai jopa sen rajojen yli.

Esimerkkejä tarjotuista palveluista ovat esimerkiksi ajanhallinan, osaamisen kehittämisen, oman jaksamisen, stressinhallinan lisäksi perinteisen työelämän ulkopuolelle ulottuvia kokonaisuuksia, kuten taaperoiden unikouluja, perheeseen liittyvää neuvontaa, fyysisen hyvinvoinnin parantamisen palveluita, sekä linkedin-ansioluettelon muotoilua.

Tämä ajatuskulku ratkaisee sen ongelman, että asiantuntijavetoisessa organisaatiossa ei sälytetä kohtuuttomia odotuksia toiminnasta vastaaville henkilöille, mutta samalla työntekijät saavat halutessaan vastauksen noihin …

Dieselauton latausteho 30 000 kW

Olen pohtinut sähköauton hankintaa. Auton tankkaaminen olisi luonteeltaan erilaista: yleensä kotona auto kiinni verkkoon ja harvemmin tien päällä.

Pitkällä matkalla olennainen kysymys on latausnopeus - eli miten pitkään riittävän sähkömäärän säilöminen akkuun vie. Pikalaturilla latausaika on 20-30 minuuttia mutta se vaatii vähintään 50 kW tehon (ks) jollaista ei jokapaikan sähköverkko kestä.

Tein vertailun paljonko yhden tavallisen huoltoaseman diesel-pumpun latausteho on. Tankkasin 40 litraa uusiutuvaa dieseliä 50 sekunnissa. Energiasisältö on noin 400 kWh eli lataustehoksi tulee noin 30 MW eli 30 000 kW (ks).

Diesel-pumpun "latausteho" on siis 500 - 1000 kertainen verrattuna sähköauton pikalatureihin.

Ennuste: Tuulituki Q2/2017

Kuva
Olen seuraillut tuulivoimaan liittyvän yritystuen määriä. Yritystuen määrä riippuu rakennettavien voimaloiden tuottaman sähkön määrästä sekä sähkön tulevista markkinahinnoista. Tuen tarkkaa määrää ei voi ennakolta täsmälleen tietää.

Edellisessä kirjoituksessa arvioin 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen maksetuiksi yritystuiksi 58,1 miljoonaa euroa (ks). Ennuste oli hieman alakanttiin koska toteuma oli 63,0 miljoonaa euroa (ks). Ennusteeni tarkkuus oli siis noin 92%.

Arvioni toisen vuosineljänneksen maksetuista tuulivoiman yritystuista on 47,9 miljoonaa euroa. Oletan, että ennustetarkkuus on nousee edellisestä vuosineljänneksestä.

Jos ennuste toteutuu niin ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 2017 maksetaan yhteensä 111,4 miljoonaa euroa tuulivoiman yritystukia.

Tämän vuoden loppuun mennessä karkeasti kaikki nykyisen tuulivoiman tukijärjestelmän piiriin tulevat voimalat on rakennettu. Tukijärjestelmän kokonaiskulut selviävät vuoteen 2030 mennessä.

Autoilua 10g hiilidioksidia kilometriä kohden

Kuva
Polttomoottoritekniikka kehittyy ja uusien autojen päästöt ovat Trafin tilaston mukaan lähes puolittuneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana (ks). Alla kuvassa mökkireissun farmariauton kulutuslukema 142,8 km matkalta: keskimäärin 3,8 litraa dieseliä 100 km kohden.

Hiilidioksidipäästö olisi normaalia fossiilista dieseliä käyttäen näillä lukemilla noin 100 grammaa kilometria kohden. Nesteen jätteistä ja tähteistä valmistettua dieseliä käyttämällä päästöt putoavat noin 10 g/km tasolle, mikäli uskoo Nesteen mainospuheita (ks).

Keskimääräistä suomalaista sähköä käyttäen sähköauto aiheuttaa tähän nähden noin tuplapäästöt. Sähköauto käyttää noin 20 kWh/100km ja suomalainen sähkö tuotetaan keskimäärin noin 100g CO2/kWh päästöillä. Sähköä voi tietenkin ostaa keskimääräistä vähäpäästöisemmiltä voimaloilta.

Henkilöautojen kehitys Suomessa

Kuva
Trafi on julkaissut avoimena datana kaikkien liikennekäytössä olevien ajoneuvojen tiedot (ks). Pyöräytin aineistosta henkilöautojen kehityksestä mittatietoja viimeisen kolmen vuosikymmenen ajalta:


Henkilöautojen massa on hieman kasvanut ja hiilidioksidipäästöt pudonneet. Pituuden, leveyden ja korkeuden osalta muutokset ovat melko pieniä.

Maailman energiatilastot ja vähähiilinen sähkö

Kuva
Energiayhtiö BP on julkaissut vuosittaisen koko maailman kattavan paketin energiatuotannon tilastoja viime vuoteen saakka (ks). Poimin maailman sähköntuotannossa kehityksestä neljän vähäpäästöisen tuotantomuodon kehityksen viime vuosikymmeniltä aina viime vuoteen saakka: vesivoima, aurinkosähkö, tuulivoima ja ydinvoima. Jätän biomassat pois tarkastelusta niiden monimuotoisuuden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi.
Muutamia huomioita:
Mainittujen vähäpäästöisten tuotantomuotojen osuus sähköntuotannosta on alle kolmannes kaikesta sähköntuotannosta. Vähäpäästöisten osuus on laskenut vuodesta 1985 vuoteen 2016Sähköntuotanto maailmassa: Vuonna 2016: Kokonaistuotanto 25 000 TWhVuonna 2016: Vähäpäästöinen tuotanto 8000 TWhVuonna 1985: Kokonaistuotanto 10 000 TWhVuonna 1985: Vähäpäästöinen tuotanto 3500 TWhVesivoima on kasvanut ripeästi erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen Noin 1500 TWh/vuosi lisää 15 vuodessaTuulivoima kasvanut vuostituhannen vaihteen jälkeen noin 1000 TWh/vuosi tasolleYdin…

Polkupyöräkypärämättömyydellänsäkäänköhän

Kuva
Tieliikenteen lainsäädäntöä ollaan päivittämässä. Yhtenä aiheena on polkupyöräkypärään liittyvän kirjauksen poistaminen laista (ks, ks). Kypärän käyttäminen olisi jatkossa jokaisen polkupyöräilijän oma valinta. Kypäräpakkoa on vastustettu ja puolustettu ymmärrettävillä argumenteilla (ks, ks, ks), (ks, ks, ks).


Tietynlaisessa onnettomuustilanteessa kypärä suojaa päätä (ks). Mutta tuleeko kypärän turvallisuuden tunne ulosmitattua ja jouduttua useammin onnettomuuksiin? Vähentääkö kypäräpakko pyöräilyä kokonaisuutena jolloin yleisesti pyöräilyn turvallisuus heikkenee (ks)?

Asia-argumenttien lisäksi on aina herkkä paikka kun yhteiskunta puuttuu yksilön vapauteen erilaisilla pakoilla. Kyse on myös eri liikennemuotojen tärkeysjärjestyksestä: kenen ehdoilla liikennepolitiikkaa tehdään. Hedelmättömän vastakkainasettelun sijaan olisi kuitenkin syytä tehdä liikkumisesta eri muodoilla vaivatonta kaupunkien viihtyvyys ja estetiikka huomioiden. Yhtä hopealuotia ei liikkumiseenkaan löydy.

Helsinki polttamassa 80 keskuspuistoa vuodessa lisää

Kuva
Helsingin kaupunginvaltuusto haluaisi Vantaan Energian irtautuvan Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (ks, ks, ks). Hankkeen kaatajaksi on ilmoittautunut Emma Kari.

Fennovoiman ydinvoimahankkeesta löytää helposti moitittavaa, kuten monista muistakin voimalahankkeista (ks).

Vihreiden vaihtoehto Fennovoimalle nojaa väkevästi metsien polttamiseen. Korvatakseen Fennovoimalan sähkön, täytyy polttaa 80 keskuspuistollista metsää joka vuosi lisää (ks, ks).Helsinki asensi ensimmäisen metsänpolttimen tänä keväänä Salmisaareen (ks). Vantaan Martinlaaksoon asennetaan seuraava suurempi metsänpoltin. Euroopan suurin yksittäinen metsänpoltin nielee tällä hetkellä 120 keskuspuistoa vuodessa (ks).

Urbaanista unelmasta segregaation symboliksi

Kuva
Helsingissä asuinalueilla on sekoitettu erilaisia asumismuotoja kuten omistus- ja vuokra-asumista. Suomessa on puhuttu monesti onnistuneesta segregaation ehkäisemisestä - eli ongelmat eivät ole päässeet kasautumaan tietyille asuinalueille. Suomessa harvalla on näppituntumaa miltä näyttävät asuinalueet, joissa ei ole samalla tavalla onnistuttu.
"History has patterns, but it does not repeat -- The city changed in ways that it made it unrecognizable from a generation earlier -- The next time city changes, remember Pruitt Igoe" (Pruitt Igoe Myth). Kuuluisa arkkitehti luo uuden asuinalueen ratkaisuna vähävaraisien asuntopulaan tavoitteena kaupungin vetovoiman kasvattaminen: yli kolmekymmentä urbaania asuinrakennusta joissa noin kolme tuhatta asuntoa. Alle kaksi vuosikymmentä myöhemmin kaikki talot räjäytetään maan tasalle, eikä juuri mitään ole rakennettu tilalle nyt neljä vuosikymmentä myöhemmin. Mikä meni vikaan Pruitt Igoessa Yhdysvaltojen St Louisissa? Vastausta kys…

Hallituksen kaksijalkainen Sote-uudistus kaipaa kolmannen jalan

Kuva
Kirjoitin kaksi vuotta sitten blogikirjoituksen otsikolla Sote-sopassa kohti terveyskaupittelua.
Suomen hallituksen nykyinen Sote-uudistus ei mene niin pitkälle kuin blogissani haarukoin, mutta suunta on sama.
Yhdysvalloissa umpisuolileikkaus voi maksaa 177 000 $ kun suomalainen erikoissairaanhoito hoitaa saman alle 3000 € kustannuksillaNyt Suomessa potilas myy ongelmaansa lääkärille mutta lääkäri päättää mitä hoitoja tehdään. Terveyskaupittelussa (USA) lääkäri myy terveyspalveluita potilaalle ja joku kolmas taho maksaa laskun.
Huoleni pari vuotta sitten oli tulevan Sote-järjestelmän ansaintalogiikan muuttuminen terveyskaupittelun suuntaan. Nyt Suomessa lääkäri arvioi mitä hoitoa potilas tarvitsee ja lääkärin näkemys ei aina miellytä potilasta. Potilas haluaisi toisinaan enemmän hoitoa mutta kun lääkäri päättää onko hoito terveyden kannalta perusteltua, pysyvät kustannukset varsin hyvin kurissa.

Mikäli asetelma muuttuu niin että lääkäri saa palkkion mistä tahansa hoidosta, lääkäri…

Ilmala ennen Malmia

Kuva
Jan Vapaavuori kirjoittaa Malmin lentokentän ystäville. Muutamia huomioita hyvään tekstiin liittyen:
Valtio voisi edistää Ilmalan junavarikon päälle rakentamista (ks, ks)Malmin kentälle arvio 25 000 asukkasta saattaa olla hieman ylimitoitettuMalmin kentän vetovoimaa on saatettu asuinalueena yliarvioida Osoittaisi valtiomiesmäisyyttä mikäli Vapaavuori ja Sipilä hoitaisivat Ilmalan rakentamisen ennen Malmia. Ilmalan rakentaminen ei ole ongelmatonta, mutta se laajentaisi merkittävästi kantakaupunkia toisin kuin Malmin lentokenttä.

Energiayksikkönä keskuspuisto

Kuva
Miksi taloyhtiön yhtiökokouksessa kiistellään eniten pienistä summista ja miljoonien putkiremontti hyväksytään hiljaisuuden vallitessa? Jonkun teorian mukaan ihminen hahmottaa parhaiten muutaman kuukausipalkkansa suuruisia talouslukuja. Miljoonille ja miljardeille ei ole arjen ajattelussa mielekkäitä vertailukohtia.

Sama ongelma koskee energiakeskustelua:
terawattitunnin (TWh) kokoa on vaikea hahmottaa. Helsingissä keskuspuiston laajuus on kuitenkin monelle tuttu. Yksi terawattitunti vastaa noin kolmen keskuspuiston kaikkien puiden polttamista uunissa (ks, ks)
Aikanaan kansantajuisina mittayksikköinä käytettiin esimerkiksi koiran haukkumisen kuulumiseen liittyvää peninkulmaa tai vielä lystikkäämpää poronkusemaa.

Olkoon keskuspuisto energiakeskustelun uusi kansantajuinen mittayksikkö. Yksi keskuspuisto on noin 0,35 TWh.

Luonnonsuojeluliiton bio-U-käännös

Kuva
Luonnonsuojeluliitto kritisoi hallituksen toimia ympäristön kannalta haitallisiksi (SLL 2017). Asiallisen kritiikin ohella SLL kritisoi hallituksen lisäävän metsien ahdinkoa biotaloudella.

Valitettavasti sama järjestö itse vaati biotaloutta ja metsien polttamista muutama vuosi takaperin (SLL 2009) ja (SLL 2009)Luonnonsuojeluliiton energiapolitiikka on valitettavasti johdonmukaisen epäuskottavaa.

Ennuste: tuulituki Q1 2017

Kuva
Tuulivoiman yritystuet maksetaan vuosineljännes kerrallaan ja tiedot julkaistaan Energiaviraston palvelussa (ks). Tällä hetkellä tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2016 viimeiseltä vuosineljännekseltä.

Laskin ennusteen mitä tuulivoimatuki tämän vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on: 58 119 568 €. Ennusteen toteutumaa voi seurata Energiaviraston sivulta. Todennäköisesti kaikki tiedot on julkaistu kesäkuuhun mennessä.Viime vuonna tuulivoiman yritystukia maksettiin 130 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tuulitukiin on budjetoitu yli 200 miljoonaa.

Itä-Pasilan asukastiheys noin 24 000 as/km2

Kuva
Sattumalta kiinnostuin miten tiiviisti Helsingissä tiiveimmillään asutaan. Yksi ehdokas minulla mielessä oli Itä-Pasila. Itä-Pasilassa on 3908 asukkaan lisäksi 8744 työpaikkaa (ks), messukeskus ja urheilupuisto. Jos jättää pois nuo alueet niin mikä on itse asuinalueen asumistiheys?

Rajasin Itä-Pasilan asuintalot kartalta:
Itä-Pasilassa on 3908 asukasta (ks) ja kartalta rajattuna asuinalueen pinta-ala on 0,165 km2. Asukastiheys on siis 23 656 asukasta neliökilometria kohden (ks). Pinta-ala on toki tulkinnanvarainen esimerkiksi miten laajasti puistot tulee laskea kaupunginosaan mukaan.

Pyöreästi voi sanoa, että Itä-Pasilan asuinalueen asukastiheys on noin 24 000 as/km2.

Helsingistä löytyy siis tiiviimpiäkin alueita. Esimerkiksi Harjun asukastiheydeksi on mainittu Wikipediassa 25 253 as/km2. Pienempien 0,25 x 0,25 km ruutujen kartalla tiiveimmät alueet ylittävät 30 000 as/km2 rajan.

Visualisointeja hiilidioksidipäästöistä

Kuva
Silmiini sattui kiinnostava raportti hiilidioksidipäästöistä. Suosittelen selaamaan raportin hyviä visualisointeja läpi. Muutama poiminta kehityksestä:Trends in global CO2 emissions: 2016 report
Raportissa lähteenä on usein BP:n tilastot.

Ketkä omistavat autoja Suomessa

Kuva
Ketkä Suomessa omistavat autoja? Ohessa poimintoja muutamista julkaisuista (HSL, Diplomityö).

Auton omistaminen ja tulot (HSL

Diplomityö (ks)
Mikäli kysymyksen asettelee toisinpäin niin autoja omistavat vähiten yksin asuvat nuoret ja vanhat sekä pienituloiset ja yksinhuoltajat.

Eija-Riitta Korhola - Kioton nousu ja tuho

Kuva
Luin Eija-Riitta Korholan väitöskirjan Kioton nousu ja tuho - ilmastonmuutos poliittisena prosessina. Yhteen lauseeseen tiivistettynä Korhola penää kirjassa EU:n ilmastopolitiikalta vaikuttavuutta ja tulosvastuuta.


Korhola käy läpi ajanjakson jolloin ilmastonmuutos nousi marginaalista poliittiseen keskiöön. Kirjassa perataan COP-ilmastokokoukset 1990-luvun alkupuolelta 2010-luvulle, sekä tarkemmin EU:n päästökaupan ja uusiutuvan energian tukipolitiikat 2000-2014-väliltä.

Korholan väitöskirja liitteineen noin 400 sivuinen. Internetin pirstaleisen tiedon vastapainona yhden kirjan muotoon kirjoitettuna Korhola taustoittaa laajasti omasta kulmastaan EU-tason päätöksiä. Esimerkiksi Suomen tuulivoiman syöttötariffi luotiin näiden päätösten seurauksena.

Kirjassa on myös pohdintaa tieteen politisoitumisesta ja roolien sekoittumisesta. Korhola näkee ongelmallisena kun politiikkaa kääritään tieteen kaapuun.

Olisin ehkä vielä kaivannut kirjaan yhden kappaleen tätä vinkkeliä avaamaan: miten poli…

Meilahteen kaavaillut toimistotalot asunnoiksi

Kuva
Meilahdessa Zaidankadulla on silmiinpistävän heikolla käytöllä oleva noin kahden hehtaarin tontti. Tontti sijaitsee Paciuksenkadun varrella Tukholmankadun risteyksen lähellä (ks)


Tontille on mahtava sijainti huomioiden kaavoitettu hieman ujosti 21 000 k-m2 toimistotilaa (ks ja ks). Kaavoituksesta on kuitenkin jo noin kymmenen vuotta aikaa eikä rakentaminen ole toteutunut.


Tontille sopii toki mainiosti myös toimitila, mutta toimitilasta on tällä hetkellä ylitarjontaa Helsingin seudulla. Asunnoista on sen sijaan pula ja tässä on hyvällä paikalla rakentamaton kohde. Liikenne aiheuttaa melua ja tämä tulee huomioida rakentamisessa.

Tätä tonttia voisi tarkastella uudestaan ja kaavoittaa talot koko matkalle nykyisen kolmen talon sijaan. Autotien urheilukentille ja parkkihallille voisi miettiä toista kautta, koska nyt se vie paljon tilaa pitkittäin.

Lasten määrä laskee

Kuva
Syntyvyys putosi Suomessa viime vuonna lähes 5% ja kuolleita oli ensi kertaa enemmän kuin syntyneitä sotavuodet poisluettuna (ks, ks).


Suuremmissa kaupungeissa lapsia syntyy muuta maata vähemmän. Väestö vaikuttaisi keskittyvän Suomessa kaupunkeihin eli voisi olettaa syntyvyyden laskevan edelleen. Suhteellisesti vähiten lapsia syntyy Helsingissä.

Helsingissä kaupunki ennustaa väestön kasvavan noin 40% vuoteen 2050 mennessä (ks). Helsingissä yleinen hokema on, että lapsiperheet jäävät jatkossa keskustan alueelle (ks).

Ohjelmiston sisäinen ja ulkoinen kauneus

Kuva
On helppo ymmärtää mitä taloa suunnitteleva arkkitehti tekee. Sen sijaan on paljon hankalampi ymmärtää mitä ohjelmistoarkkitehti tekee, koska ohjelmiston mallinnuksen lopputulos ei näy käyttäjälle. Ohjelmistosta näkyy pelkkä käyttöliittymä.

Ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus poikkeaa monesta muusta toimialasta siinä, että varsinaisen koneelle tuotettavan koodin ymmärtää melko harva. Vielä harvempi ymmärtää koodiin liittyvää estetiikkaa tai kauneuskäsityksiä.

Moni asia voi olla sisäisesti kaunis ja ulkoisesti ruma. Asia voi ymmärrettävästi olla myös toisinpäin. On helppo ymmärtää kumpi kuvan verkkopiuhojen kytkennöistä miellyttää enemmän ihmistä. Toisaalta jos käytät näitä piuhoja hyödyntävää järjestelmää, kiinnostaako sinua käyttäjänä miten letkut on kytketty? Oletko valmis maksamaan enemmän sisäisestä kauneudesta?


On varsin tyypillistä, että koodia ymmärtämätön tuskastelee ohjelmiston lopputuloksen olevan käyttökelvoton vaikka toteuttaja on mielestään tehnyt upean ohjelmiston…

Helsinki hankki metsänpolttimen

Kuva
Otsikko on kärkevä, mutta Helsingin energia on hankkinut Suomen suurimman 100 MW pellettikattilan (ks). Kattilassa voi polttaa kaksi ja puoli keskuspuistollista metsää joka vuosi (ks, Kaj Luukko). Mielestäni pellettikattila vaikuttaa järkevältä investoinnilta, mutta metsän polttamisen saralla ei ehkä kannata jatkaa pidemmälle Helsingissä.

Mutta miten Helsinki kannattaisi lämmittää? Siihen ei esimerkiksi pormestariehdokkailla tunnu olevan selkeää vastausta (ks). Koitan tässä tekstissä tuoreistaa Helsingin vaihtoehtoja.

Kuva: Helsingin energian pellettikattila

Helsingin lämmittäminen pelletillä eli metsällä on teknisesti mahdollista koko kaupungin osalta. Helsinkiin pääsee laivalla ja nyt suurin osa hiilestä tuodaan Venäjältä. Venäjältä saa myös pellettiä esimerkiksi Viipurin pellettitehtaalta (ks). Ei ole kuitenkaan ympäristön kannalta sen kestävämpää hakata kotimaista kuin venäläistäkään metsää. Piipusta tulisi lisäksi yhtä paljon hiilidioksidia kuin nytkin ja päästökaupan vuoksi…

Janne Käpylehto - Auringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen

Kuva
Sain ystävältäni lainaan Janne Käpylehdon kirjanAuringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen. Kirja on selkeän konstailemattomasti kirjoitettu ja tekstistä paistaa Käpylehdon asiantuntemus aurinkosähköjärjestelmiin liittyen. Kun osaa asian hyvin, ei tarvitse kikkailla tai kiemurrella.Kirjassa käydään monipuolisesti ja käytännönläheisesti läpi aurinkopaneelien ominaisuudet, hankintaan liittyvät huomioitavat asiat, tekniset erot sekä järjestelmien mahdollisuudet ja mahdottomuudet toteutuneiden kustannuslaskelmien kera.

Arvostin kirjassa myös sen rehellisyyttä. Olen lukenut liikaa tekstejä, joissa uusiutuvan energia ratkaisut esitetään ylipositiivisuuteen menevänä vääristeltynä ratkaisuna kaikkiin ongelmiin.

Käpylehdon kirjassa aurinkosähkö esitetään myönteisessä valossa, mutta kirjasta löytyy myös suorasanaiset ohjeet esimerkiksi siitä, miten akut eivät ole kuluttajalle taloudellisesti järkevä tapa varastoida aurinkosähköä.

Suosittelen Janne Käpylehdon kirjaa lämpimästi kaikil…